Athens, Greece

​​​​​​​​​​​​ΤΡΟΦΙΜΑ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΜΕΛ​ΛΟΝ.​​

Η δέσμευση της εταιρείας μας, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ™, εφαρμόζεται σε τρεις κύριους τομείς: την προστασία των τροφίμων, την προστασία των ανθρώπων και την προστασία του μέλλοντος. Αυτοί αποτελούν τους πυλώνες της επωνυμίας μας, ενώ επίσης αποτελούν τα κεφάλαια στην ιστορία μας όσον αφορά τη βιωσιμότητα.​

Προκλήσεις και ευκαιρί​ες​

Η εταιρεία μας βασίζεται σε μια υπόσχεση: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ™. Η υπόσχεση αυτή καλύπτει τα τρόφιμα που συσκευάζουμε, τα άτομα που απασχολούμε και τις κοινότητες με τις οποίες αλληλεπιδρούμε, καθώς και το μέλλον των πελατών μας και του περιβάλλοντος.

Η μελλοντική επιτυχία μας εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη δυνατότητά μας για παροχή ασφαλούς, προστατευμένης και βιώσιμης τροφής στους καταναλωτές. Απαιτεί διαρκείς καινοτομίες, καθώς και την επινόηση νέων τρόπων ανταπόκρισης στις εξελισσόμενες προσδοκίες της αγοράς και στις ολοένα πιο διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών μας.

Ταυτόχρονα, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι σε όλες τις δραστηριότητές μας, παρέχοντας ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους μας και υποστηρίζοντας όλες τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Γνωρίζουμε ότι πρέπει επίσης να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μας, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος σε ένα πλαίσιο κλιματικής αλλαγής και φυσικών πόρων που εξαντλούνται.

Η σημερινή κοινωνία προσδοκά δικαίως από τον τομέα μεταποίησης να κάνει περισσότερα πράγματα με λιγότερους πόρους, το οποίο ισοδυναμεί με την ανάπτυξη τεχνολογιών και υλικών που προωθούν την αποδοτικότητα, ελαττώνουν τα απορρίμματα και μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Πρόκειται για μια προσδοκία στην οποία είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε με το παραπάνω, όχι μόνο επειδή συνάδει με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας, αλλά επίσης επειδή η βοήθεια προς τους πελάτες μας για να βελτιώσουν τη δική τους περιβαλλοντική απόδοση και να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας τους οποίους έχουν θέσει αποτελεί σημαντικό κανάλι ανάπτυξης για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. ​​​

Η βιώσιμη αλυσίδα αξιών​

Αναγνωρίζουμε ότι οι ευθύνες μας επεκτείνονται πέρα από τις δικές μας λειτουργίες και τη συνεργασία με τους πελάτες μας. Γι' αυτόν τον λόγο η προσέγγισή μας ως προς τη βιωσιμότητα διασφαλίζει ότι λαμβάνουμε υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα αξιών στις αποφάσεις και τις ενέργειές μας.​

Ο​ κλιματικός στόχος μας για το 2020​ για παράδειγμα, επεκτείνεται σε όλη τη διαδικασία, από την εξεύρεση των βασικών πρώτων υλών έως τον κύκλο ζωής των χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών. Κατά τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη εύρωστων συστημάτων και μεθόδων αξιόπιστης συλλογής δεδομένων και τα αποτελέσματά μας, τα οποία έχουν ελεγχθεί και επικυρωθεί από ανεξάρτητους εξωτερικούς συμβούλους, δείχνουν ότι σημειώνουμε σταθερή πρόοδο προς τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2020.​​​

Προμηθευτές​

Ο τρόπος συνεργασίας μας με τους προμηθευτές αποτελεί σημαντικό τμήμα της δέσμευσής μας για​ υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών​ και της βιώσιμης προσέγγισής μας στην αλυσίδα αξιών. Από το 2011 όλοι οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν και να συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται από τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς για Προμηθευτές.

Επίσης, αξιολογούμε τους προμηθευτές μας σε σχέση με τα υψηλά πρότυπα απόδοσης που καθορίζονται από το​ Παγκόσμιο Συμβόλαιο του ΟΗΕ​

Προσυπογράψαμε το συγκεκριμένο συμβόλαιο το 2004 και δεσμευόμαστε για την εφαρμογή, τη γνωστοποίηση και την προώθηση των 10 αρχών του αναφορικά με το περιβάλλον, το εργατικό δυναμικό, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τα ανθρώπινα δικαιώματα: όλα αυτά είναι ενσωματωμένα σε όλες τις λειτουργίες μας, σε κάθε σημείο του δικού μας εκτενώς καθορισμένου​ π​​λαισίου εταιρικής διακυβέρνησης​

Αξιολογούμε σε ετήσια βάση τις λειτουργίες και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κύριων προμηθευτών μας μέσω ελέγχων και αυτοαξιολογήσεων.​

Εργαζόμενοι​

Απασχολούμε περισσότερα από 23.000 άτομα παγκοσμίως, με τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους να αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα της επιτυχίας μας. Παρέχουμε ευκαιρίες​ εκπαίδευσης και ανάπτυξης​ για όλους τους εργαζομένους μας, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε έργο και δραστηριότητα που διεξάγουμε​ είναι απόλυτα ασφαλές όσον αφορά τυχόν τραυματισμούς​ και δεσμευόμαστε να​ συμπεριλαμβάνουμε και να σεβόμαστε​ κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνότητας, εθνικότητας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Για να διασφαλίσουμε την ανταπόκριση στις ευθύνες μας, διεξάγουμε μια​ έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων​ κάθε δύο έτη, προκειμένου να συγκεντρώνουμε και να αξιολογούμε σχόλια σε όλους αυτούς τους τομείς.

Πελάτες​

Ως πρωτοπόρος εταιρεία επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων παγκοσμίως, συνεργαζόμαστε με πελάτες σε όλο τον κόσμο, με στόχο να επιτύχουμε τους κοινούς μας επιχειρηματικούς στόχους, καθώς και τους στόχους βιωσιμότητας. Στα έργα μας περιλαμβάνονται τα εξής:

Αναπτύσσουμε διαρκώς​ νέα προϊόντα και διαδικασίες​ ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ενώ συνεργαζόμαστε με αυτούς με στόχο τη​ διαχείριση και την ελαχιστοποίηση των σχετικών επιπτώσεων​ σε όλη την αλυσίδα αξιών.

Καταναλωτές​

Οι λύσεις επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων που διαθέτουμε καθιστούν τα τρόφιμα ασφαλή και διαθέσιμα σε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Πολλές από τις​ καινοτομίες στα προϊόντα μας​ πραγματοποιούνται κατόπιν ανταπόκρισης στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και βελτιωμένες λύσεις ανακύκλωσης. Ταυτόχρονα, αναπτύσσουμε και προωθούμε εκστρατείες για την εκπαίδευση και την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με διάφορα θέματα τα οποία άπτονται της βιωσιμότητας, όπως η​ ανακύκλωση και η δυνατότητα ανανέωσης​, καθώς και τα ​πλεονεκτήματα του συσκευασμένου γάλακτος​. ​

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ

(Image, 413 KB)
Preview Download