Lund

​Tetra Pak er kommet halvveis på reisen mot sine miljømål

Nå presenterer Tetra Pak i Norden og Baltikum sin bærekraftrapport for virksomhetsåret 2015. Rapporten viser at virksomheten er på god vei til å nå sine miljømål for 2020. Ambisjonen er å forlate fossilalderen og bevege seg mot en sirkulær økonomi, der kartongemballasje av fornybart materiale spiller en viktig rolle.

Tetra Pak har satt tre miljømål som skal nås innen 2020: å begrense miljøavtrykket i hele verdikjeden, å utvikle holdbare produkter og å øke gjenvinningen.

Siden 2010 har Tetra Pak globalt redusert sine utslipp av karbondioksid med omlag 2100 tonn. I samme periode har den totale produksjonen økt med 14 prosent. Ser man kun på Tetra Pak i Norden og Baltikum, har utslippene blitt halvert i samme periode. Dette går frem av bærekraftrapporten som ble lansert denne uken.

Overordnet viser resultatene at Tetra Pak er på god vei til å nå sine miljømål innen 2020, men vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Erik Lindroth, Direktør for miljø, Tetra Pak Norden.

Tetra Pak driver en kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden for sine produkter. I året som gikk tok Tetra Pak et stor sprang ved å introdusere verdens første drikkekartong laget utelukkende av fornybare råvarer.

Holdbarhetsarbeidet handler blant annet om å prioritere råvarer som gjenbruker CO2 som allerede finnes i atmosfæren, istedenfor å bruke råvarer som fører til økt utslipp av CO2. Derfor er vi fornøyd med at flere av våre kunder – deriblant TINE – har valgt vår helt fornybare emballasje Tetra Rex® Bio-based til sine produkter, sier Lindroth.

Tetra Paks bærekraftrapport for Norden og Baltikum 2016 finnes på http://www.tetrapak.com/no/sustainability/sustainability-report-nordic-and-baltic-countries

En kort film knyttet til lanseringen av rapporten finner du her.

 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med

Erik Lindroth, Direktør for miljø, Tetra Pak Norden
+46 0733-36 59 96
erik.lindroth@tetrapak.com