Kontakt dla mediów

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:


 

Małgorzata Gromek
Communications Manager
Tetra Pak sp. z o.o.
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
Tel.: +48 22 543 40 60
Mail: Malgorzata.Gromek@tetrapak.com

News Archive