Tetra Pak je zvanično prva kompanija koja se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže koja uvodi papirne slamčice u Evropi

 

Kompanija će svoje inovacije u oblasti papirnih slamčica podeliti kao javno vlasništvo kako bi podstakla saradnju u okviru industrije, a takođe će se baviti i istraživanjima biorazgradivih materijala 

 

Kompanija Tetra Pak objavila je da su njeni kupci iz Evrope otpočeli testiranje papirnih slamčica za napitke. Time je Tetra Pak zapravo postao prva kompanija u regionu koja se bavi izradom kartonske ambalaže koja nudi ovakvu vrstu slamčica za napitke.

Kompanija je takođe objavila nameru da obelodani i podeli svoje inovacije u oblasti papirnih slamčica, kako bi podržala saradnju u okviru industrije sa ciljem pronalaženja alternativa za plastične slamčice za jednokratnu upotrebu za napitke.

Adolfo Orive, predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak, izjavio je: „Veoma smo zadovoljni što smo proizveli papirne slamčice koje su u potpunosti funkcionalne i koje zadovoljavaju međunarodno priznate standarde bezbednosti hrane. Ovo je važan korak u ostvarivanju naše vizije da isporučujemo ambalažu koja je u potpunosti proizvedena od ambalažnih materijala biljnog porekla, doprinoseći na taj način kreiranju cirkularne ekonomije sa niskom emisijom ugljen-dioksida i srodnih gasova."

 „Odlučili smo da ne tražimo zaštitu patenata na brojna tehnička unapređenja koja smo sproveli na opremi i materijalima, već da, umesto toga, podelimo naše inovacije kao javno vlasništvo. Kako bi industrija u kojoj poslujemo postigla svoj zajednički cilj, a to je kreiranje cirkularne ekonomije sa niskom emisijom ugljen-dioksida, celokupan sistem za proizvodnju papirnih slamčica mora brzo da raste i da se razvija. Pozivamo sve naše dobavljače i kupce da koriste naše znanje i da udružimo snage kako bismo što pre povećali nivo proizvodnje."

Nove papirne slamčice izrađene su od FSC™ sertifikovanog papira i mogu se reciklirati zajedno sa ostatkom ambalaže. U početnoj fazi, ove slamčice će biti dostupne samo za dva manja kartonska pakovanja koja se najčešće koriste za pakovanje mlečnih proizvoda i sokova za decu: Tetra Brik® Aseptic 200 Base i Tetra Brik® Aseptic 200 Base Crystal.

Testiranje papirnih slamčica počeće na ograničenim količinama, uz postepeni rast proizvodnih kapaciteta, u fabrici za proizvodnju slamčica u Lisabonu, u Portugalu.

Kompanija Tetra Pak je takođe objavila da se bavi sagledavanjem tehnoloških inovacija, kao i da sarađuje sa određenim brojem tehnoloških lidera, kako bi ispitala mogućnosti vezane za biorazgradivost, razmatrajući upotrebu polihidroksi-alkanoata (PHA), polimera koji se dobijaju od materijala biljnog porekla i koji su takođe biorazgradivi.

Dodatni projekti u domenu razvoja ambalaže za napitke kompanije Tetra Pak uključuju neodvojive čepove, kao i integrisane sisteme za ispijanje. Kompanija sprovodi dodatne pripreme i aktivnosti u okviru svojih timova za razvoj i lanac snabdevanja i obezbeđuje im posebne resurse kako bi realizacija ovih prioritetnih planova napredovala.

Ambalaže koja uvodi papirne slamčice

Tetra Brik Aseptic 200 ml with paper straw

Tetra Brik Aseptic 200 ml with paper straw

(Image, 601 KB)
Preview Download