​​Om Tetra Pak

Varje dag konsumeras oerhörda mängder vatten, mjölk, juice och andra flytande livsmedel i hela världen. På Tetra Pak har vi utvecklat en serie förpackningar som bevarar innehållets näringsvärde och smak. Tack vare Tetra Paks teknik har det blivit betydligt lättare att förpacka och distribuera flytande produkter till konsumenterna.

”En förpackning ska spara mer än den kostar.”

Så löd grundtesen för Tetra Paks grundare Dr Ruben Rausing som startade utvecklingen av den tetraederformade förpackningen. Den grundläggande idén var att utforma en tub av en rulle platsöverdraget papper, fylla den med dryck och försegla den under vätskenivån.

I dag omfattar Tetra Paks erbjudande betydligt mer än förpackningsutrustning för flytande livsmedel. Vi förser också våra kunder med berednings- och förpackningslösningar inom ett brett spektrum av produkter från glass och ost till frukt, grönsaker och djurmat. Vi utformar kompletta system för beredning, förpackning och distribution med målet att optimera resursanvändningen. Våra beredningssystem är utformade för en skonsam produkthantering och en låg förbrukning av råmaterial och energi under tillverkningen och den efterföljande distributionen. Vår ambition är att utveckla processer med låg miljöpåverkan och produkter och lösningar med en hög miljöprestanda. Det inbegriper bland annat en kontinuerlig vidareutveckling av förpackningar som skonar miljön och bevarar produkten inuti.

Tetra Paks strategiska prioriteringar

Tetra Paks strategiska prioriteringar

Vill du ha mer information om Tetra Pak?