Dusseldorf, Germany

Samarbete för att förbättra värdet av återvinning

Hos Tetra Pak ser vi återvinning som en viktig faktor för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp inom livsmedels- och dryckesindustrin. Och även om vi sett uppmuntrande framsteg när det gäller insamling, sortering och återvinning av använda dryckeskartonger behöver vi göra mer. Speciellt när det gäller att öka värdet av de återvunna materialen från våra förpackningar så att de kan användas till industriprodukter med högt värde och stora volymer.

Vi arbetar med ett ökat antal återvinningsföretag och andra intressenter av återvinningskedjor för att driva en lönsam och hållbar affärslösning. Vårt samarbete med Furukawa Electric är ett utmärkt exempel.

Under de senaste tre åren har vi agerat som viktig kunskapspartner och kontaktskapare, som arbetar nära dem med att utveckla ny teknik och utrustning som regenererar dubbla hållfastheten hos polymer och aluminium (PolyAl) från förbrukade dryckeskartonger.

I åratal har pappersfibrerna som återvinns omvandlats till pappersmassa av hög kvalitet för användning i både industri‑ och konsumentprodukter. Återvinningskapaciteten och återvinningsvärdet för PolyAl saknas dock för närvarande. Det innebär att våra förpackningar inte anses vara helt återvinningsbara.

Det som är bra med Furukawas nya teknik är att PolyAl kan användas för att göra material jämförbart med glasfiberförstärkt plast men till en mycket lägre kostnad. Detta möjliggör mer krävande användningsområden och därmed ett högre värde på materialet. Detta är viktigt, eftersom när du ökar värdet av förbrukade dryckeskartonger, driver det värdekedjan för insamling av dryckeskartonger.

Tetra Pak pratade nyligen med Furukawa vid AMI Plast Recycling Technology Conference i Düsseldorf för att gå djupare in på denna banbrytande teknik, och vad som är nästa steg.

Tetra Pak‑ och Furukawa‑teamet

Tetra Pak‑ och Furukawa‑teamet

Vi är övertygade om att det är genom denna typ av samarbete och fortsatt öppen dialog mellan nyckelaktörer inom återvinningens värdekedja som vi kan påskynda återvinningsgraden för förbrukade dryckeskartonger och värdet av återvunnet material.