Våra grundläggande värderingar

Våra grundläggande värderingar formar vårt företagsklimat och vägleder oss när vi fattar beslut. De genomsyrar våra tankar och handlingar och skapar en gemenskap på Tetra Pak där människor från olika kulturer och länder och med olika bakgrunder bemöter varandra med ömsesidig respekt och arbetar tillsammans.

Möte, utbildning Tetra Pak, Lund

Våra grundläggande värderingar kan delas in i fyra värdepar:

  • Kundfokus och långsiktighet
  • Kvalitet och innovation
  • Frihet och ansvar
  • Team-work och glädje

Kundfokus och långsiktighet

Vi vet att våra kunder valt oss framför våra konkurrenter och är alltid måna om att ge dem mervärde och inspiration. Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar till vara alla möjligheter att lära och utvecklas.

Kvalitet och innovation

Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer.

Frihet och ansvar

Vi har frihet att ta initiativ och med kraft agera utifrån Tetra Paks och våra kunders intresse. Vi tar ansvar för vad vi gör och bidrar på ett positivt sätt i samhället där vi är verksamma.

Team-work och glädje

Vi respekterar och litar på varandra och våra intressenter för att nå goda resultat. Vi trivs med att arbeta tillsammans och visar varandra uppskattning.

Vill du veta mer om våra grundläggande värderingar? Kontakta oss