Innovationer på Tetra Pak

Att skapa innovationer innebär att omvandla kunskap till nya produkter och tjänster eller nya processer och arbetsmetoder. Att sträva efter förnyelse, innovationer, är en av de viktigaste drivkrafterna i den globala ekonomin. Innovationer stimulerar konkurrensen och påverkar själva grundvalen för vår existens. De skapar jobb, ökar tillväxten och mobiliserar faktorer som kan hjälpa en nation att förbättra konkurrenskraften i sin ekonomi.

På Tetra Pak är en innovation resultatet av processen att utveckla en idé till en produkt eller ett nytt arbetssätt som ger mervärde till verksamheten. Att skapa innovationer omfattar hela kedjan från att få en idé till att nå marknaden med en ny eller förbättrad produkt. Hur du än väljer att definiera begreppet är det viktigt. Att skapa innovationer är en av grundförutsättningarna för vår överlevnad och tillväxt.

Från idé till produkt

Våra Product Development Centres hjälper dig förvandla dina idéer till färdiga kommersiella produkter – testade, utvärderade och justerade intill perfektion. På våra center kan du under absolut sekretess finjustera nya bearbetningskoncept, utföra försök och köra tester och utvärdera slutresultaten med hjälp av våra erfarna tekniker.

Juice och apelsiner

IFU 2019 Innovation Award för JNSD-dryckeslinjen

Tetra Pak hedrades med ”IFU 2019 Innovation Award” vid årets Juice Summit i Antwerpen, Belgien för sin nya lågenergilinje för JNSD (Juice Nectar Still Drink).

Samtidigt som produktsäkerheten och kvaliteten upprätthålls kan den nya JNSD-linjelösningen minska behovet av energikrävande värmebehandlingar, vilket sänker de totala energikostnaderna med cirka 67 procent. Samtidigt reduceras mängden vatten som används för Cleaning In Place (CIP) och sterilisering på plats (SIP) med cirka 50 procent.

Läs mer och ladda ned vårt whitepaper

Smart kundanpassning i branschens första modulbyggda portfölj av uppvärmningssystem

Våra nya uppvärmningssystem kan anpassas helt efter dina unika verksamhetsbehov – från småskalig produktion till storskalig innovation, från fast till flexibel, från mjölk till flytande livsmedel. Med modulkoncept får du exakt den uppvärmningslösning du behöver och betalar inte för funktioner du inte vill ha.

Läs mer om Smart kundanpassning

Vi lanserar en ny öppning

Tetra Fino® Aseptic 100 Ultra MiM är en ny förpackning som ger kunderna möjlighet att producera flytande mejeri- och juiceprodukter med befintliga produktionsprocesser och marknadsföra dem som glass- och frysprodukter.

Med den nya förpackningen kan mejeri- och juiceprodukter produceras och distribueras i små kartongpåsar i rumstemperatur och frysas först i butiken eller hemma hos konsumenten.

Läs mer om Tetra Fino Aseptic 100 Ultra MiM

Innovation med digitalisering

Se hur vi skapar värde för våra kunder med hjälp av nya digitala verktyg och innovationer – som uppkopplade maskiner, dataanalys, mobila appar, virtuell utbildning, fjärrsupport osv.

Läs mer om fjärrsupport och automationstjänster, våra underhållstjänster för planerat underhåll och våra experttjänster inom service

Se videon och läs mer om digitalisering av tjänster

Processlinje

Tetra Pak Processing – kompetensbaserad innovation

Tetra Pak Processing har definierat fyra strategiska kompetensområden för att främja innovation: rengöringsteknik; mixning, blandning och dosering: livsmedelsskydd samt tekniker för värmebehandling. Inom varje område finns ett nätverk av teknikspecialister som delar med sig av sina kunskaper inom vår organisation och till kunderna.

Ett exempel på hur fokuseringen på nyckelkompetenser har sporrat innovationsresultaten är vår kategori för mejeriprodukter, där våra expertkunskaper i mixning, blandning och dosering resulterade i OneStep™-beredningstekniken. Den här tekniken lanserades 2010 och har förändrat produktionen av UHT-mjölk genom att erbjuda en effektiv enstegsprocess som eliminerar behovet av pastöriserande förbehandling samt mellanlagring.

Har du en uppfinning inom vårt verksamhetsområde?

Har du eller ditt företag en uppfinning som skulle kunna revolutionera förpackningsindustrin för livsmedel, eller har du kanske en teknik, metod eller design som skulle kunna användas för förpackningar till livsmedelsprodukter för morgondagens konsumenter? Om din uppfinning uppfyller kraven för Tetra Paks nuvarande eller framtida produktportfölj kan Tetra Pak vara intresserade av att utveckla den ytterligare.

Läs mer och fyll i kontaktformuläret för uppfinnare

Innovation skapar värde

Innovation skapar värde

Läs mer om hur våra innovationer skapar värde för din verksamhet på sajten Innovation skapar värde.

Man i labb, testar livsmedelsprodukter

Product Development Centres

Våra Product Development Centres (PDC) är utmärkta resurser för utveckling av nya produkter och kategorier.

Youtube-kanal, Tetra Pak innovationer

Tetra Pak innovationsfilmer

Se alla våra videoklipp om uppfinningar på YouTube

Vill du veta mer om våra innovationer?