”BEHÖVER DU EN SPECIALIST PÅ LIVSMEDELSKVALITET I TOKYO? INGA PROBLEM.”

Anahita, teknisk chef

Lär känna oss

Vi på Tetra Pak berör miljoner människor i deras dagliga liv när vi bidrar till mer näringsriktiga livsmedel och en hälsosammare livsstil genom säkra lösningar på områdena förpackningar och livsmedelsberedning. Med vårt globala motto för ögonen – PROTECTS WHAT'S GOOD – strävar vi efter att göra skillnad genom att skydda livsmedel, människor och allas vår framtid. För att göra detta behöver vi mer än bara smart teknik.

Vi behöver smarta människor också. Människor som du, som vill arbeta med människor som vi. Som är fast beslutna att ta fram nya, smarta idéer som gynnar hela världen. Det kan verka lite väl pretentiöst för ett anspråkslöst litet kartongföretag. Men vi är inget sådant. Vi är världens största företag inom livsmedelsberedning och förpackningsmaterial och innehar fler än 5 000 patent.

Människor på kontor

Vår företagskultur

Vi är stolta över atmosfären på vårt företag, som tillåter oss att prestera, växa och ha roligt. I den här kulturen av avslappnad professionalism uppmuntras du att ta initiativ, tänka utanför ramarna och att bygga nätverk med våra 23 500 kolleger världen över.

Ta del av våra grundläggande värderingar som en indikator.

Broschyren In Good Company

Är du kvalificerad och ambitiös? Du är i gott sällskap.

Att anta nya utmaningar på Tetra Pak är inte bara ett utmärkt tillfälle att visa vad du kan och skaffa dig nya färdigheter, det är också en bra start på din karriär. Tack vare vår samarbetskultur får du tillgång till ett unikt nätverk av mycket kvalificerade yrkesmänniskor. I vår broschyr In Good Company (pdf) möter du några av dem.

Elsebeth och Per, glassextruderingshjul

Nya idéer för glassprodukter

Elsebeth – Product and Concept Manager

Elsebeth är Product and Concept Manager Extrusion, för glasslösningar inom Tetra Pak. Hon började som maskintekniker för över 20 år sedan och har sedan dess arbetat med ett brett urval av glassprodukter, inklusive vår senaste innovation på glassområdet Tetra Pak® Extruderingshjul

Thang, produktansvarig

”Det är ingen överdrift att säga att våra lösningar räddar liv.”

Thang, produktansvarig

På Tetra Pak är vår vision att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Thang, produktansvarig och expert på utvecklingsmarknader, ser resultatet av sitt och sina kollegors arbete varje dag.

Läs mer om Thang och synliga resultat i broschyren [In good company] (pdf)

Thanida, produktansvarig

”Våra ingenjörer lär sig av och nätverkar med kolleger från alla världens hörn.”

Thanida, produktansvarig

Tetra Pak erbjuder unika möjligheter att arbeta över geografiska gränser. Thanida, produktansvarig på vår Field Service Academy, hjälper människor att dela kunskap varje dag.

Läs mer om Thanida i broschyren In Good Company (pdf)

Christoffer Bengtsson och Laszlo Alacs, driftsättningstekniker

Medarbetarnas berättelser: Vardagens hjältar

Christoffer Bengtsson och Laszlo Alacs, driftsättningstekniker vid Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB, har sin bas i Lund men reser över hela världen. Det kan låta som ett spännande jobb och det är det också med tanke på att de ägnar större delen av sin tid åt att besöka kundanläggningar och göra finjusteringar av en av våra maskiner. Samtidigt består deras jobb i att försöka förklara vad de gör för personer som oftast inte pratar svenska eller engelska.

Läs mer om att arbeta som ingenjör på Tetra Pak