Dairy Processing Handbook

Med mer än 600 illustrationer och 480 sidor är Dairy Processing Handbook ett grundläggande och användbart referensverk för yrkesverksamma inom mejeribranschen och studenter världen över.

Boken är en sammanfattning av våra omfattande kunskaper och ger djupgående, men samtidigt lättförståelig, information om tillverkningsprocesser. Få inblick i processteknik och hela kedjan från ko till konsument, från pastörisering, homogenisering och UHT-behandling till filtrering, automation, servicesystem, rening av spillvatten och många andra delar av den moderna mejeriprocessen. ​

Läs om författarna till Dairy Processing Handbook.

Köp boken i vår Processing bookstore eller läs den gratis online på www.dairyprocessinghandbook.tetrapak.com

Dairy Processing Handbook online

Vill du veta mer om Dairy Processing Handbook?