Tetra Pak i korthet

Företagsöversikt

Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. I nära samarbete med våra kunder och leverantörer tillhandahåller vi säkra, innovativa och miljöriktiga produkter som varje dag når ut till flera hundra miljoner människor i mer än 160 länder. Vi har över 24 000 anställda i hela världen och lägger stor vikt vid ett ansvarsfullt ledarskap och hållbara företagsstrategier. Vårt motto ”PROTECTS WHAT’S GOOD™” återspeglar vår vision att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

Visa hur allt började 1943 när Tetra Pak tog de första initiativen till en ny typ av mjölkförpackning och lär känna vår grundare Dr Ruben Rausing.

Produkter

Vi är specialister på kompletta lösningar för att processa, förpacka och distribuera livsmedelsprodukter. Våra lösningar är specifikt framtagna för att hushålla med resurser i så hög grad som möjligt. Mejeriprodukter, drycker, glass, ost, Livsmedel, grönsaker och djurfoder är exempel på produkter som kan beredas eller förpackas vid våra process- och förpackningslinjer. Vi fokuserar på att hålla nere all förbrukning av råmaterial och energi till ett minimum under både tillverkningsprocessen och distributionen. Processlösningarna är dessutom utformade för att behandla produkterna varsamt.

Läs mer om våra produkter och lösningar:

Forskning och utveckling

Våra kunder behöver snabbare, bättre och billigare lösningar för att minska sina driftskostnader och öka effektiviteten så att de kan behålla sin konkurrenskraft. Vi investerar i teknik och nya produkter som svar på kundernas och konsumenternas önskemål och marknadsdynamiken. Tetra Pak har fem forsknings- och utvecklingscenter som arbetar med ett stort antal projekt på olika platser världen över.

Miljömässig hållbarhet

Vi strävar efter att driva vår verksamhet på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Vi sätter upp mål för kontinuerliga förbättringar av företagets utveckling, anskaffning, tillverkning och transporter. Som ett led i denna strävan arbetar vi långsiktigt utifrån hela livscykeln. Vi förbättrar kontinuerligt vår miljöprestanda, kommunicerar öppet med våra intressenter och rapporterar regelbundet vad vi presterar.

Food for Development

Food for Development bidrar till att aktivt driva utvecklingen av hela värdekedjan för mjölk och livsmedel genom samarbete med kunder, regeringar, utvecklingsinstitut, biståndsorganisationer och icke-statliga organisationer över hela världen. Genom starka offentlig-privata partnerskap utökar vi marknader för Tetra Pak och för våra kunder samtidigt som vi stödjer utvecklingen i tillväxtländer och ökar tillgången till näring i världen.

Vi arbetar nära regeringar och internationella organisationer i hela världen med att implementera skolmåltidsprogram för att säkerställa att barn får tillgång till säker mat och utbildning, samtidigt som vi skapar en efterfrågan på lokalt producerad och bearbetad kvalitetsmjölk. Läs om Food for development och våra skolmjölksprojekt samt intressanta berättelser och kundexempel på unfold.tetrapak.com

Organisation

På sidan Tetra Pak Fakta och siffror hittar du mer information om vår organisation.

Huvudkontor

Tetra Pak International SA
Headquarters
70 Avenue Général-Guisan
Case Postale 446
CH-1009 PULLY/LAUSANNE, Schweiz

Telefon: +41 21 729 2111
Fax: +41 21 729 2244​

Adolfo Orive, VD och koncernchef för Tetra Pak

Koncernchef och VD för Tetra Pak
Adolfo Orive

Visa Globalt ledarskapsteam hos Tetra Pak

Relaterade länkar

Externa webbplatser

Unfold


Artiklar, idéer och information från Tetra Pak och andra på teman som rör livsmedelssäkerhet, möjligheterna att mätta en växande befolkning och samtidigt stärka företagen och utvecklingen i utvecklingsländer.

Läs mer på unfold.tetrapak.com

Vill du veta mer? Kontakta oss