Tillsammans, en enkel gest

Tryck tillbaka sugröret in i den tomma förpackningen eller sätt tillbaka korken innan du lägger kartongen i återvinningskärlet!

Tryck tillbaka sugröret in i förpackningen

Pojkar som bär ett återvinningskärl

Varje dag hamnar avfall ute i vår miljö

Skräp av alla slag hotar den biologiska mångfalden och hälsan i våra samhällen. Vi har alla en viktig roll i att få bukt med det här problemet. Det finns enkla saker vi kan göra för att förhindra att använda och konsumerade produkter blir skräp. Vi hoppas att du tillsammans med oss vill göra mer för att skydda vår naturliga miljö genom att ta steget att börja återvinna.

Få information om våra mål och vårt arbete för återvinning och läs om vårt åtagande i fråga om EU:s plaststrategi. Vi har lanserat en europeisk branschplattform för att öka återvinningen av vätskekartonger.

Tryck tillbaka sugröret in i förpackningen

Låt oss göra vår del!

Tryck tillbaka sugröret in i förpackningen eller sätt på korken igen

Ett enkelt sätt att minska avfallet är att se till att allt hamnar i rätt avfallskärl i stället för på våra vägar, i vår natur eller i våra vatten. Innan man kasserar en vätskekartong ska man, för förpackningar som har sugrör eller skruvkork, trycka tillbaka sugröret i den tomma förpackningen eller sätta tillbaka korken när man har druckit klart. På så vis kan man vara säker på att alla delar av förpackningen återvinns på rätt sätt.

Ta reda på hur vätskekartonger samlas in och återvinns i ditt land och besök vår YouTube-kanel där vi delar med oss av hur man återvinner våra kartonger

Pappersprodukter tillverkade av återvunna kartongförpackningar

Vi främjar återvinning av kartonger och polyAl

Vi tror att den mest effektiva och långvariga lösningen på avfallsproblemet är att i hela världen arbeta för betydande förbättringar av infrastrukturen för avfallshantering och återvinning och samtidigt öka medvetenheten om vikten av återvinning och effekterna av nedskräpning.

Återvunna kartonger kan omvandlas till byggnadsmaterial, toalettpapper, andra pappersprodukter och mycket annat.

Läs mer om hur vi bidrar till att öka medvetenheten om återvinning och hur vi bidrar till att bygga upp värdekedjor för återvinning

Snälla förpackningar

Tetra Pak arbetar hela tiden fokuserat med att förbättra miljöprestandan i våra produkter

Vi bedriver ett innovativt utvecklingsarbete för att ta fram säkra och högkvalitativa lösningar som minskar vårt koldioxidavtryck och vår miljöpåverkan. I dag kan vi med stolthet erbjuda kartongförpackningar med lågt plastinnehåll och med lägre klimatpåverkan än praktiskt taget alla andra tillgängliga förpackningsalternativ. Vi arbetar för att erbjuda alternativa förpackningsmaterial och förslutningar som kan bidra till att få bukt med det globala nedskräpningsproblemet.

Läs mer om vår kommande lansering av ett papperssugrör för våra portionsförpackningar

Visa infografiken Vätskekartonger: den miljömässiga fördelen

Frågor om återvinning?

Infografik Återvinning, vätskekartonger

Få mer information om återvinning och förnybarhet i infografiken Vätskekartonger: den miljömässiga fördelen

Tetra Pak videoklipp på YouTube

Se alla våra videoklipp om hållbarhet och återvinning på YouTube

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​