SÖMLÖS INTEGRERING AV LINJEKONTROLLER

En masterkontroll som stöder integrering av alla komponenter i linjen.

Linjekontroller – hantera och kontrollera hela linjen

Vår linjekontroller hanterar konfigurationen av hela linjen och styr den under produktionen genom att reglera transportörernas hastigheter samt start, stopp och omledning av maskiner. Linjekontrollern fungerar också som en integrerande punkt för enskilda linjer till fabrikens automatiseringssystem. Detta inkluderar nedladdning av recept och utbyte av produktionsdata med fabrikens MES-system (Manufacturing Execution System).

Vill du ha mer information om linjekontroller?