LINJEKONTROLLER

Linjekontroller 30 Plus hanterar konfigurationen av hela linjen 

Linjekontrollern 30 Plus hanterar konfigurationen av hela linjen och styr den under produktionen genom att reglera transportörernas hastigheter och start, stopp och omledning av maskiner.
Tetra Pak® A3 iLines och Tetra Pak® A6 plattform drar nytta av systemet för linjekontroller.

Linjekontroller

Line Controller 30 Plus

Stöder integrering av alla komponenter i linjen

Tetra Pak® Line Controller 40

Sömlös integrering för hela förpackningslinjen

Tetra Pak® Kontrollsystem för transportbana

Minskar risken för skador på förpackningar som väntar i produktionslinjen

Vill du ha mer information om linjekontroller? Kontakta oss