TOPPRESTANDA HOS DINA FÖRPACKNINGS-LINJER

PLMS-center
Datahantering som ger dig kontrollen

Ta full kontroll över utrustningens prestanda och livsmedlens produktkvalitet vid fyllningen och paketeringen med PLMS-center, vårt system för övervakning av förpackningslinjen. Produktionen av mat och dryck är en värdekedja som kräver konstant övervakning för att garantera livsmedelsskydd, jämn kvalitet, hög kapacitet och minimerade driftskostnader. Du måste kunna hantera alla data på din fyllnings- och förpackningslinje in i minsta detalj för att kunna säkerställa bästa tänkbara resultat skift efter skift, år efter år. PLMS-center samlar automatiskt in konsoliderade driftsrelaterade data och presenterar dem i ett användarvänligt gränssnitt.

PLMS-övervakning

Ta kontrollen där det gör skillnad

Med PLMS-center kan du övervaka processparametrar och kritiska styrpunkter i dina fyllningsmaskiner och på förpackningslinjerna. Och detta i sin tur ger dig möjlighet att utföra avancerad felsökning på maskinprocessvariabler. Hantera dina förpackningslinjedata med PLMS-center och

*Minska fel på grund av den mänskliga faktorn genom beslut som bygger på fakta * Säkerställ konsekventa driftrutiner med pålitlig informations- och datahantering *Minska antalet arbetstimmar – lägg mindre tid på beräkningar och dataanalys * Minska avfall och produktavvikelser med större precision och repeterbarhet * Minska avbrottstider med tidsmässigt samordnade åtgärder och riktat underhåll *Öka utrustningens totala effektivitet (OEE) med ett optimerat linje- och utrustningsutnyttjande * Minska driftkostnaden – tack vare allt ovanstående

Kontakta oss angående PLMS-center