Tetra Pak® A1 för Tetra Classic® Aseptic

Få mer från mindre

  • Tillförlitlig maskin, som lätt kan skötas av en person
  • Produktionskapacitet på upp till 17 500 förpackningar i timmen ger låg enhetskostnad
  • Enkelt att växla mellan fem olika storlekar
  • Högeffektiv användning av resurser resulterar i låg driftkostnad och bra miljöprestanda

Funktioner

Automatisk fogning

Kvalitetsfogning

Möjliggör en korrekt och repeterbar fogning av spolar med längsgående remsor och gör hela åtgärden mindre arbetsintensiv. Spolarna byts ut i intervall om cirka 1,45 timmar.

Operatörspanel

Driften har aldrig varit enklare

Produktionen kan enkelt hanteras via operatörspaneler från Tetra Pak på marknivå. Alla viktiga funktioner kan initieras och övervakas via en panel – från produktionsförberedelser till rengöring på plats (CIP, Cleaning in Place).

PLMS-center

Driftskontroll och prestandaanalys

Systemet för övervakning av förpackningslinjen (PLMS, Packaging Line Monitoring System) gör det enkelt att övervaka produktionen, t.ex. möjliga orsaker till stopp, effektivitetsområden, spillnivåer.

Inmatning av förpackningsmaterial

Långa produktionssessioner ökar effektiviteten

Varje Tetra Pak A1-enhet har en jumbospole med förpackningsmaterial som räcker för nästan två timmars tillverkning på hög hastighet, och cirka tre timmar med lägre hastighet. En stor materialspole räcker till upp till 36 000 förpackningar.

Helt automatisk fogningsenhet

Effektiv sammanfogning av spolar

Fogningsenheten hettar upp och trycksätter förpackningsmaterialet för att automatiskt foga samman en spole med nästa, så att produktionen kan fortsätta utan avbrott.

Aseptiskt system

För tillförlitlig sterilisering av förpackningsmaterial

Systemet består av ett väteperoxidbad, rullskrapor och en värmekammare. Väteperoxiden fördelas jämnt med hjälp av rullarna och steriliseras effektivt genom kontrollerad uppvärmning och avdunstning. Noggrann kontroll av aseptiska parametrar säkerställer ett högt produktskydd och minskar risken för operatörsfel.

Vill du ha mer information om Tetra Pak A1 för TCA? Kontakta oss.