Tetra Pak® A6

Fyller världens första aseptiska kartongflaska

  • Det första fyllningssystemet för aseptiska kartongflaskor
  • Tar upp 50 % mindre yta än en aseptisk PET-förpackningslinje
  • Formsprutning ger förpackningens unika flaskformade topp

Funktioner

Automatisk materialtillförsel

Material tillförs i utrymmesbesparande rullar som byts automatiskt när de är tomma

Eftersom kartongerna skapas inuti maskinen kan alla kunder uppleva distribuerings- och förvaringsfördelarna med rullmatat förpackningsmaterial. Tomma spolar och remsor med förpackningsmaterial ersätts automatiskt utan att maskinen behöver stoppas och fyllas på.

Hylsformning

Förbereder för förpackningens unika flaskform

I maskinen skärs förpackningsmaterialet ut till tomkartonger. Av dessa tillverkas sedan de enskilda förpackningarna genom att kartongen lindas runt en form och svetsas ihop till en hylsa. Med denna formningsmetod får förpackningen en jämn och exakt form som den unika flaskformade toppen kan appliceras på.

Integrerad lockformning

Forma en unik form och spara produktionsutrymme

Formsprutningsteknik används för att skapa en topp och fogar ihop kartongen med den korkanpassade halsen till en förpackning som är redo att fyllas. Eftersom den här funktionen är integrerad i maskinen sparar den även plats i produktionshallen.

Aseptisk kammare

Trestegsprocessen ger en helt steril förpackning

I den aseptiska kammaren steriliseras förpackningen i tre steg. Först värms den upp, därefter behandlas den med väteperoxidgas och slutligen luftas förpackningen ur med steril luft som avlägsnar all gas inför produktpåfyllning.

Distansfyllning

Fyllningsprocess i fyra steg minimerar skumbildning

Den sterila förpackningen matas fram till maskinens distansfyllningsenhet där den fylls med produkten i fyra steg, vilket minimerar risken för skumbildning. Eftersom systemet har få rörliga delar uppstår det inga avbrott i luftflödet, vilket resulterar i en tillförlitlig fyllningsprocess med hög kvalitet.

Operatörsgränssnitt

Hjälper operatörer att bli mer produktiva

Flera faktorer gör Tetra Pak® TR/27 HAAD enkel att manövrera: operatörspanelen (TPOP) med dess intuitiva tryckkänsliga skärmgränssnitt, åtkomst på marknivå till viktiga komponenter, samt stora fönster där operatören kan övervaka produktionen direkt.

Med hjälp av roterande höghastighetsmunstycken appliceras flytande rengöringsmedel i förinställda temperatur- och koncentrationsnivåer för att säkerställa en jämn och noggrann rengöring in- och utvändigt, varje gång.

PLMS-center

Fatta smarta driftsrelaterade beslut

Det här programmet samlar automatiskt in linjedata (t.ex. maskinens mekaniska effektivitet och spill) och presenterar dem i ett användarvänligt gränssnitt. Rapporter från PLMS-centret kan användas för att analysera maskinprestanda och kan lägga grunden till effektivitetsförbättringar i produktionen.

Förpackningstyper

Videor

Vill du ha mer information om Tetra Pak A6? Kontakta oss.