Tetra Pak® TR/G7

En låg investering med hög prestanda och låg driftkostnad.

  • En lätthanterad fyllningsmaskin för tillförlitlig produktion (95 % maskineffektivitet)
  • Tetra Pak® TR/G7 är utvecklad i enlighet med Tetra Paks kvalitetskrav
  • Den innebär ungefär hälften så stor investering som andra takåsförpackningsmaskiner från Tetra Pak

Tetra Pak® TR/G7 vänder siffrorna åt rätt håll

Nya Tetra Pak® TR/G7 är en prisvärd, lättskött och högpresterande fyllningsmaskin för kyld distribution.

Tetra Pak TR/G7 har en kapacitet på 6 500 takåsförpackningar i timmen. I jämförelse med andra liknande maskiner på marknaden ger den betydande miljöfördelar. Den kan till exempel sänka elförbrukningen med en hel tredjedel.

Titta gärna på videon om du vill veta mer

Funktioner

Magasin med horisontella bord

Ökar produktiviteten och förebygger skador

Kartongarken matas in i magasinet på en ergonomisk höjd så att operatören slipper tunga lyft över huvudhöjd. Den snabba och enkla inmatningen möjliggör en högre produktivitet och motverkar samtidigt att operatören drabbas av ryggskador. Magasinkapacitet: 1 400 förpackningar. Produktionstid: 13 minuter.

Formning av förpackningen

Enkel att ställa in och underhålla

Förpackningen formas i ett enda steg. Målsättningen när vi utvecklade formningsmaskinen var att skapa en enkel och ekonomisk konstruktion som skulle vara lätt för teknikerna att hantera. Den enkla utformningen med färre rörliga delar minskade behovet av underhåll och ökade driftsäkerheten.

Bottenvikning och bottenförsegling

Tillförlitlig bottenförsegling ger ännu bättre livsmedelsskydd

Temperaturreglerade dubbla värmare och rör samt en utökad kylningsperiod (tillräckligt lång för att kyla ned bottenförseglingen ordentligt) ger en stark bottenförsegling och en förbättrad produktsäkerhet.

Förflyttning av förpackningen

Förpackningens integritet bevaras

När bottenförseglingen har skapats överförs förpackningen från dornen till förpackningskedjan. Processen är skonsam för att undvika skador på förpackningen.

Förvikning av toppen

Högre vikningsprecision

Innan nästa produktionssteg (desinficeringen) tar vid ska förpackningen förvikas. Det är en åtgärd som förebygger fel i den slutgiltiga toppvikningen och förseglingen.

Desinficering

Säkerställer jämn desinficering

Treprocentig väteperoxid (H202) i form av het ånga sprutas in i kartongen. Ett särskilt munstycke når långt in i kartongen för att säkerställa full täckning. Därefter skickas kartongerna genom tre stationer med ultraviolett ljus som aktiverar väteperoxiden. Slutligen avlägsnas rester av väteperoxid med varmluft till en ej mätbar nivå. På det här sättet uppnås en tillförlitlig desinficering med en jämn kvalitet.

Fyllningssystem

Högre precision till lägre kostnad

Dubbelmembransystemet gör att du kan fylla produkten med hög precision och jämnt flöde. Fyllningsprecisionen är upp till ± 1 g per 1 000 ml (faktisk standardavvikelse 0,5 g). Därmed minskar behovet av överfyllning och kostnaderna hålls nere.

Toppsvetsning

Hög prestanda med svetsfogar som håller tätt

Mekaniskt drivna toppsvetsare av rostfritt stål är konstruerade för jämn prestanda. De skapar kraftiga och säkra fogar som håller tätt och som håller ett jämnt tryck och en jämn temperatur.

Korkapplikator

Konsumentkomfort

Den integrerade applikatorn är tillval till förslutningarna TwistCap™ OSO 34 och TwistCap™ OSO 30. Korkarna appliceras med ultraljud för en snabb, tät och korrekt försegling som ger ett högt produktskydd.

Förpackningstyper

Tetra Rex® Base

250 ml 300 ml 375 ml 473 ml 500 ml 750 ml 1000 ml

Videor