BLOCKFORMNING

Det sista produktionssteget för cheddar eller torrsaltad ost är att forma den till block. Blocken har vanligtvis en standardstorlek och vikt på cirka 20 kilo, även om det går att tillverka andra storlekar på beställning.

Blockformningsutrustning för ost

Blockformning sker genom att de saltade ostkornen placeras i en distributionstank för ostmassa (CDT) och sedan flyttas genom rör med hjälp av vakuum till blockformade rader.

Eftersom kornen har saltats och försurats, måste de tvingas att smälta samman till block. Traditionellt uppnådde man detta genom pressning, men den moderna vakuumtekniken förkortar tiden det tar från 16 timmar till bara 20 minuter. Påsförpackning, vakuumförslutning och förpackning i kartong avslutar processen.

Vi hjälper dig genom alla steg i ostproduktionen. Vi levererar inte bara utrustningen du behöver utan delar också med oss av våra processkunskaper och ger dig råd om hur du får ut mesta möjliga av din produktionslinje. Du kan när som helst prata med oss om hur vi kan hjälpa dig!

utrustning för blockformning

Tetra Pak® Blockformningssystem 6

Tetra Pak® Blockformningssystem 6

Tetra Pak® Blockformningssystem 6 är en skräddarsydd, prefabricerad och validerad blockformningslösning som innefattar teknik, ledningar, ventiler osv. för cheddarost.

Formloada20 automatisk påsförpackare

Formloada20 automatisk påsförpackare

Formloada20 tillför unika fördelar i cheddarostindustrin.

Kontakta oss om lösningar kring blockformning av ost