BUFFRING

Buffring är en process som används för att förhindra flaskhalsar mellan bearbetning och paketering.

Buffringsutrustning för ökad effektivitet och minimalt med svinn

Under en produktionssession lagrar bufferttanken temporärt produkten under säkra förhållanden och balanserar upp- och nedströmsprocesserna på ett sådant sätt att produktsvinnet minimeras och effektiviteten ökar.

Tetra Paks buffringsutrustning (med aseptisk respektive höghygienisk buffring) består av en mellanlagringstank och ett ventilkluster. Vi erbjuder ett flertal sådana tankar för aseptiskt och icke-aseptiskt behandlade produkter. De kan användas för viskösa livsmedelsprodukter med högt eller lågt pH-värde och flytande livsmedelsprodukter, med eller utan partiklar. Vi erbjuder också ett alternativ för användningsområden med förlängd hållbarhet, som möjliggör en mycket precis kontroll av produkttemperaturen, vilket i sin tur säkerställer högsta möjliga produktkvalitet.

UTRUSTNING

Tetra Pak Aseptisk tank för aseptisk buffring

Tetra Pak® Aseptisk tank - aseptisk buffring

Tetra Pak® Aseptisk tank är en helautomatisk enhet som används för aseptisk buffring (mellanlagring) av flytande livsmedelsprodukter. Tankenheten finns tillgänglig i tre olika modeller och tankstorlekar med ett stort antal tillval inklusive olika omrörare.

Höghygienisk tank

Höghygienisk tank

Den höghygieniska tanken är en bufferttank som placeras mellan en pastöriseringsapparat och en fyllningsmaskin. Tanken jämnar ut kapacitetsskillnader.

Vi kan hjälpa dig med din livsmedelsproduktion. Kontakta oss angående buffring