TILLÄMPNINGAR FÖR OST OCH VASSLE

Vårt system kan användas för i stort sett alla typer av ost: Cheddar, halvhårda ostar, pasta filata, schweizerost, feta, keso, cream cheese och flera andra filterbaserade ostar samt vasslepulver. Vi implementerar lösningar för alla varianter och bistår med globalt stöd för din produktion.

Vi äter allt mer ost

Under de senaste åren har ostkonsumtionen i världen skjutit i höjden. En förklaring är den förbättrade levnadsstandarden i Asien och det faktum att människor där äter allt mer västerländsk kost. Många av de nya marknaderna har liten eller ingen lokal produktion och är därmed beroende av import. I Kina och Indien importeras stora mängder cheddar och pasta filata varje år för att användas som ingrediens eller för direktkonsumtion. Kloka producenter i stora ostproducerande nationer tar fasta på potentialen hos dessa växande marknader och investerar i ökad produktionskapacitet.

En komplett portfölj för ost- och vassleproduktion

Tetra Pak tillhandahåller utrustning för alla typ av ost- och vassleproduktion och vi har kunskapen som behövs för att du ska få maximal nytta av ditt råmaterial.

I vår portfölj finns system för att framställa många typer av kvalitetsostar och vi följer våra kunder genom hela processen – från mjölkintag till förbehandling, framställning av ostmassa, urpressning och formning – ända till den färdiga osten.

Producenter som vill förbli konkurrenskraftiga på dagens marknad måste utnyttja vasslen i mjölken. Vi erbjuder olika tekniker för vassleutvinning och vasslebaserade ingredienser i flytande form och pulverform.

Tetra Paks välbeprövade linje har kapacitet för stora volymer och uppfyller storkundernas krav på kostnadseffektiv drift. Vi utfärdar en prestandagaranti för att du ska känna dig helt lugn.

Gårdsost

Storskalig produktion är inne idag, men som alla trender följs den även av en mottrend. I ostvärlden heter den gårdsmejerier. Specialostar som framställs enligt traditionella recept och är historiskt knutna till en viss region blir allt mer populära. Tetra Pak har utrustning för produktion av mindre volymer eller specialprodukter från ca 150 000 liter/dag.

Kvalitet och säkerhet går först

I Asien har den europeiska mejeriindustrin ett gott rykte och en noggrann kontroll som ger säkra, näringsrika produkter skapar allt större efterfrågan på produkter från Västeuropa. Vi hjälper våra europeiska kunder att leva upp till sitt goda rykte genom att sätta säkerheten först och samtidigt hålla kostnaderna nere. Ett bra exempel är Tetra Paks Casomatic-serie. Maskinen har utformats och byggts med renhet i fokus och den hygieniska konstruktionen möjliggör längre produktionscykler mellan rengöringsstoppen. Vi kan hjälpa dig att effektivisera din anläggning och förbättra ditt rykte som säkerhetsmedveten.

Vitost

Best-practice-linjer för vitost

Våra best-practice-linjer gör det enkelt att utforska marknaden för vitost. Du behöver inte vara expert på att tillverka ost; vi ger dig all expertis och kunskap du behöver.

Kontakta oss för mer information om ost och vassle