VASSLE

Vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat är lämpliga ingredienser för modersmjölksersättning, sportdrycker och drycker med proteintillskott.

Processtillämpningar för vasslepulver

Förr i tiden ansågs vassle vara en oanvändbar biprodukt från ostframställningen. Tack vare utvecklingen av nya industriella metoder som centrifugering, filtrering och spraytorkning går det nu att tillverka en rad olika typer av vasslepulver. De kan tillverkas i stor skala för användning inom områden som kräver hög livsmedelssäkerhet.  Detta i kombination med bättre kunskaper om vasslens näringsvärde gör att vasslen numera är lika högt värderad som ostmassan.

Vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat

Vassle består av 0,8 % protein, 4,5 % laktos och 0,2 % mineraler och salter och kan torkas direkt eller delas upp i olika produkter. Vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat är lämpliga ingredienser för modersmjölksersättning, sportdrycker och drycker med proteintillskott för sjuka och äldre. De används också i hög utsträckning inom livsmedelsindustrin för att öka näringsvärdet och förbättra texturen för produkter som bearbetat kött, korv, hälsokost och chokladkakor.

Permeaten som bildas vid fraktionering av vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat kan också torkas direkt för användning i livsmedel eller renas ytterligare till laktos för användning i modersmjölkersättning, livsmedel och läkemedel. Demineraliserat vasslepulver används även i mjölkersättning, choklad och andra livsmedel som inte ska vara lika salta i smaken.

Framställa pulver från vassle

Hur extraheras och förvandlas vasslen till värdefullt pulver efter att torrsubstansen på tio procent i mjölken har omvandlats till ost? Vi hjälper våra kunder med kunskap och utrustning vid vassletillverkning, till exempel proteinextrahering, fraktionering, förångning, torkning och pulverhantering.

Vi hjälper dig att vara innovativ

Vårt produkutvecklingscentrum i Nederländerna hjälper nya producenter att utveckla egna recept och bearbetningsmetoder och befintliga kunder att förbättra deras vasslekvalitet. Testa först i liten skala med förångarna, torkarna och filtreringsenheterna på vår pilotanläggning så undviker du dyra tester i din egen anläggning. 

Läs mer om vårt produktutvecklingscenter för ost och pulver i Nederländerna (PDF)

Vill du ha mer information om vassle? Please contact us