MEJERI-TILLÄMPNINGAR

Vi förutser svårigheterna och vi löser dem. Det gäller oavsett om du producerar mjölk för rumstempererad eller kyld distribution, fermenterade produkter eller pulver.

Processtillämpningar för mejeriprodukter.

Om det finns en leverantör av processlösningar som kan hantera utmaningarna i mejeribranschen, så är det Tetra Pak. Vi förutser svårigheterna och vi löser dem. Det gäller oavsett om du producerar mjölk för rumstempererad eller kyld distribution, fermenterade produkter eller pulver.

Behovet av kostnadsminskningar

På grund av den extrema prispressen på mjölk, är den största utmaningen för producenterna att hålla nere den totala ägandekostnaden.  Tetra Paks mejeriutrustning är utformad för att optimera effekten och hjälpa dig uppnå hög produktkvalitet till lägsta möjliga kostnad. Givetvis utan att det påverkar livsmedelsskyddet. Begreppet ”effektivitet” är inte statiskt i en dynamisk industri. I de största mjölkproducerande regionerna, växer enorma mejerier fram med en ekonomisk kapacitet som överglänser allt som har funnits tidigare.

Hundra år av utveckling

På Tetra Pak utvecklar vi ständigt våra system och gör dem effektivare och mer exakta. Vårt mål är att varje mejerikund ska få maximal lönsamhet och det uppnår vi genom att kombinera lång erfarenhet av mejeritillämpningar med den senaste tekniken.

Vi driver på omställningen från batchproduktion till kontinuerlig produktion, eftersom vi ser att det ger många fördelar. Med kontinuerlig produktion kan vi minska ytavtrycket, sänka CIP-kraven, hushålla bättre med ingredienser och minimera produktförluster. Automation är en annan nyckelfaktor. Eftersom automation ökar effektiviteten och bidrar med värdefulla data som behövs i förbättringsarbetet.

Miljöutmaningar

Minskad miljöpåverkan är viktigt inom mejeriindustrin och det betyder allt mer för konsumenterna. Tetra Pak utvecklar utrustning och lösningar som minskar resursförbrukningen och produktförlusterna som uppstår som en del av processen. Våra system gör det möjligt att återvinna protein från filtrerings- eller avskiljningsprocesser och använda det i andra produkter. Därmed minskar förlusterna ytterligare. Återanvändning och hantering av spillvatten är ett annat sätt för våra mejerikunder att minska miljöbelastningen.

Håll koll på trenderna

Våra kunders ”målgrupp” påverkas hela tiden av trender och livsstilsförändringar. Ett bra exempel är ”hälsosamma” produkter. De har varit populära under lång tid, men konsumenternas definition av hälsosam har förändrats. En gång var hälsosamt synonymt med ”lite fett” och senare med ”berikade” produkter innehållande exempelvis kalcium, mineraler eller Omega 3. Idag handlar det mer om att minska laktos och lägga till protein. Våra marknadsexperter håller koll på de globala förbrukningstrenderna, analyserar resultaten och använder kunskapen för att hjälpa dig möta de ständigt nya behoven på marknaden

Nya konsumenter och produkter

I tillägg till de redan utvecklade marknaderna återfinns dagens hälsomedvetna konsumenter också i allt högre grad på marknader under utveckling. Drycker med vassleprotein till den åldrande befolkningen i Kina? Probiotisk mjölk till kolikbarn i Nordamerika? Överallt finns möjligheter till innovation! Om du har en ny idé som du vill testa kan experterna på våra Product Development Centres hjälpa dig att utveckla recept och utforma optimala produktionsmetoder. Kontakta oss och boka en tid i vårt laboratorium.

Vill du veta mer om mejeriprodukter? Kontakta oss.