UHT-mjölk

Vi uppfann den aseptiska tekniken och vi har utvecklat våra system under många år. I dag har vi de mest tillförlitliga systemen på marknaden och Vi erbjuder högsta möjliga hygien, redan från designen av själva utrustningen.

Processtillämpningar för UHT-mjölk

På världsmarknaden för UHT-mjölk är livsmedelsskyddet helt avgörande. Hela processen måste vara steril från början till slut. Det finns inget utrymme för misstag. Dagens konsumenter är mer säkerhetsmedvetna än någonsin och som producent måste du veta säkert att råmaterial, produktionsutrustning och rutiner följer de stränga säkerhetsnormerna.

Den här kategorin omfattar UHT-mjölk samt behandlade produkter för specifika kundsegment. Det kan vara rekombinerad mjölk, låglaktosmjölk och skummjölk med tillsatta vitaminer. Oavsett vilket segment du sysslar med kan vi bistå med rätt stöd och utrustning.

Vi uppfann den asep​tiska tekniken och vi har utvecklat våra system under många år. I dag har vi de mest tillförlitliga systemen på marknaden och vi erbjuder den högsta nivån av renrumsdesign i alla delar inklusive själva utrustningen. Komponenterna i våra maskiner kommer från stora, tillförlitliga leverantörer som erbjuder global support. När systemet är i drift sköts även rengöringen helt automatiskt. Därmed minskar riskerna som förknippas med manuell rengöring.

Med extremt kostnadseffektiva produktionslösningar för både basvaror och premiumprodukter hjälper Tetra pak UHT-mjölkproducenter att sänka sina driftskostnader. I en tid med allt strängare miljölagstiftning är det också skönt att veta att minskade kostnader och lägre miljöpåverkan går hand i hand.

Processing insights

Läs mer om separering och homogenisering av mejeriprodukter på Processing insights

UHT

Vid UHT-behandling eller värmebehandling med ultrahög temperatur steriliseras livsmedel genom att hettas upp till över 135 °C

Utrustning för UHT-mjölk

Vi tror att den bästa lösningen är den som uppfyller dina specifika produktionsbehov i dag och i framtiden – som gör dig mer innovativ, mer effektiv och mer konkurrenskraftig. Vi tror också att denna lösning skapas genom att kombinera vår breda kunskap och stora utbud av innovativ teknik inom livsmedelstillverkning med ett nära samarbete med dig.

Tetra Lactenso Aseptic, indirekt UHT-linje+

Indirekt UHT-linje

Den här linjen är utformad för hög effektivitet och innehåller vår effektiva och uthålliga tubvärmeväxlare Spiraflow. Genom optimerade processer förlängs produktionscyklerna mellan rengöringstillfällena (CIP och sterilisering). Tack vare den korta blandningsfasen minskar även produktförlusterna.

Tetra Lactenso Aseptic, direkt UHT-linje+

Direkt UHT-linje

Det här är UHT-linjen för premiumprodukter eller behandlade produkter. Den relativt låga värmebelastningen innebär att slutprodukten får en mindre ”kokt” smak.

Tetra Lactenso Aseptic med OneStep-teknik+

Enstegsteknik

Den här linjen är speciellt anpassad för stora volymer av rumstemperarerad mjölk och sätter en helt ny standard för produktionseffektivitet. Genom att antalet processteg i mejeriet reduceras kan driftskostnaden minskas med 30–50 %.

Vill du ha mer information om UHT-mjölk? Kontakta oss.