AVRINNING, CHEDDARING OCH MILDRANDE

När cheddar- och pasta filata-ostar tillverkas tas vasslen bort från ostmassan med en så kallad harpa och ett avtappningsband. Detta kallas för avrinning. Ostmassabädden flyttas sedan som en solid massa för cheddaring och mildrande.

Utrustning för avrinning, cheddaring och mildrande av ost

Tetra Pak erbjuder ett komplett processystem för cheddar- och pasta filata-ostar – världens enda system för kontinuerlig produktion av den här typen av produkter. Osttillverkarna kan på detta sätt uppnå den exakta salt- och vattenhalten och ett mycket exakt pH-värde. Det finns en version med två band för pasta filata och en med fyra band med saltdosering för cheddarostar.

Våra avrinnings- och cheddaringmaskiner är helt integrerade med upp- och nedströmsutrustningen, vilket säkerställer en optimal förflyttning, till exempel överlappande utpumpning.

Alternativet, och en vanligare metod för avrinning och cheddaring, är batchproduktion. Tetra Pak erbjuder också processutrustning för den här metoden – som passar bättre för hantverksmässig osttillverkning med lägre kapacitet. I det här fallet utförs mildrande och saltning manuellt i öppna bearbetningsbehållare.

Utrustning för avrinning, cheddaring och mildrande

Tetra Pak Avrinning Matteringsmaskin 2

Tetra Pak® Avrinning Matteringsmaskin 2

Tetra Pak® Avrinning Matteringsmaskin 2 är branschens mest mångsidiga ostmassatransportör. Med den kan du variera tillverkningen från kompakt till kornig ostmassa.

Tetra Pak Saltinblandningstransportör 2

Tetra Pak® Saltinblandningstransportör 2

Tetra Pak® Saltinblandningstransportör 2 är det effektivaste sättet att uppnå och behålla rätt mängd salt i ostmassan.

Tetra Pak Cheddaringmaskin 5

Tetra Pak® Cheddaringmaskin 5

Tetra Pak® Cheddaringmaskin 5 används för kontinuerlig produktion av osttyperna hopfogad och rörd cheddar och pasta filata.

Kontakta oss om avrinning, cheddaring och formning