AVRINNING, FORMNING OCH FORMFYLLNING

När ostmassan separerats från vasslen formas den i block, delas in i delar och fylls i en ostform för vidare pressning.

Utrustning för avrinning, formning och formfyllnad av ost

Ostkorn och vassle (1: 4.5) fylls på från en bufferttank till en lodrät pelare i maskinen. Där binds ostkornen gradvis samman med varandra och vasslen tappas av. Ostmassans täthet ökar allt eftersom den förs ned genom pelaren, och till slut formas den till ett enda stort block av ostmassa längst ned i pelaren. Bitarna skärs sedan av allt eftersom de kommer ut ur pelaren, och förs vidare till en form och slutligen till ett pressningssystem. Vid pressningen kräver olika typer av ostar olika grader av tryck. Samtidigt samlas vasslen upp och tas om hand för vidare bearbetning.

Tetra Pak erbjuder ett helautomatiskt och kontinuerligt system för avrinning av vassle, förpressning och exakt blockformning och formfyllning i en följd. Vår utrustning är oslagbar när det gäller drifttid, kapacitet, kontroll av avtappning av vassle samt exakt vikt och vattenhalt i den färdiga produkten.

Utrustning för avrinning, formning och formfyllnad

Tetra Pak Casomatic system SC7

Tetra Pak® Casomatic system SC7

Med Tetra Pak® Casomatic system SC7-modulen är det möjligt att producera högkvalitativ ost och vassle effektivare än tidigare.

Tetra Pak Casomatic system MC3.1

Tetra Pak® Casomatic system MC3.1

Den förbättrade Tetra Pak® Casomatic system MC3.1-modulen möjliggör en mycket effektiv produktion av högkvalitativ ost och vassle.

Tetra Pak Casomatic system MC S

Tetra Pak® Casomatic system MC S

Tetra Pak® Casomatic-system MC S är ett helautomatiskt och kontinuerligt system för vassleavrinning, förpressning genom tyngdkraft, exakt ostblocksformning och formfyllnad i en följd.

Kontakta oss om avrinning, formning och formfyllnad