AVRINNING, SKÖLJNING OCH BLANDNING

Avrinning, sköljning och blandning är de mellanprocesser som ingår vid tillverkning av keso, efter fermentering och före tillsats av dressing.

Utrustning för avrinning, sköljning och blandning

Färskostmassa tillverkas genom att mjölken fermenteras med en mjölksyrabakterie. Ostmassan bryts sedan och kokas för att få den rätta vattenhalten. När vasslen har tappats av kyls ostmassan och sköljs i vatten innan den slutligen blandas med dressing. När keso tillverkas i små kvantiteter kan avrinning, sköljning och blandning utföras i själva tanken.

För tillverkning av större volymer krävs emellertid specialutrustning. Det börjar med ett avtappningsband, där produkten tappas på vassle, avkyls och mjölksyran sköljs av med vatten. (Skulle ytterligare sköljning behövas kan utrustningen kompletteras med en speciell sköljningstank). Det sista steget före paketering sker i en blandare där dressingen tillsätts.

Utrustning för avrinning, sköljning och blandning

Tetra Pak Blandare

Tetra Pak® Blandare

Tetra Pak® Blandare säkerställer att ostmassan, grädden/dressingen och andra tillsatser blandas på ett effektivt och varsamt sätt till keso.

Tetra Pak Dräneringstvätt 2

Tetra Pak® Dräneringstvätt 2

Tetra Pak® Dräneringstvätt 2 avlägsnar vasslen samt tvättar och kyler färskostmassan snabbt och effektivt i ett enda kontinuerligt steg.

Tetra Pak Dräneringstrumma 2

Tetra Pak® Dräneringstrumma 2

Tetra Pak® Dräneringstrumma 2 säkerställer en varsam avrinning för tvätt- och kylvattnet från färskostmassan.

Tetra Pak Blandare VCC

Tetra Pak® Blandare VCC för kesoblandning

Tetra Pak® Blandare VCC är världens första och enda vertikala blandare som är optimerad för produktion av keso.

Kontakta oss om avrinning, sköljning och blandning