FRYSNING AV GLASS

Frysning av glass omfattar två olika tekniker: Den första är att avlägsna energi och bilda kristaller. Den andra, som sker parallellt, är luftning för att göra glassen mjukare.

Frysutrustning för effektiv och flexibel frysning av glass

Vi erbjuder frysmaskiner för glass med kontinuerlig frysning i kapacitetsområden från 40 till 4 500 liter/timme. Dessutom flexibiliteten att hantera tusentals olika recept genom frysning, kärning, blandning och ventilering av blandningen på det sätt som krävs för att producera högkvalitativ glass för praktiskt taget alla smaker och tillfällen.

En av höjdpunkterna är vår ytterst kontrollerade frysningsprocess, som ger en konsekvent slutprodukt med i det närmaste obefintliga variationer mellan morgonens och kvällens produktion.

Effektiv värmeöverföring möjliggör snabb frysning. Detta förhindrar stora iskristaller från att byggas upp och gör att smaken kan bibehållas under längre förvaringsperioder.

Vid tillförsel av luft kompenserar vår utrustning för tryckvariationer i utsidesluften, vilket resulterar i en produkt av helt jämn kvalitet. Att minimera variationen i frysningen ger också fördelar längre fram i produktionskedjan i fråga om formning, extrudering och fyllning av tjockflytande produkter.

Tetra Paks första frysmaskin för glass introducerades 1948 och vissa av dessa modeller är i drift än i dag. Ett bevis på vår fantastiska kvalitet och yrkesskicklighet!

Utrustning

Tetra Pak Kontinuerlig frys för glassfrysning

Tetra Pak® Kontinuerlig frys S

Serien Tetra Pak® Kontinuerlig frys S är en vidareutveckling av vår välkända serie av frysar med kontinuerlig frysning, Tetra Hoyer Frigus® SF.

Tetra Pak® Kontinuerlig frys

Tetra Pak® Kontinuerlig frys

Den nya serien Tetra Pak® Kontinuerlig frys är en vidareutveckling av vår välkända serie av frysar med kontinuerlig frysning, Tetra Hoyer Frigus® KF.

Tetra Pak® Kontinuerlig frys LT

Tetra Pak® Kontinuerlig frys LT

Det nya lågtemperaturkonceptet för glass är utformat kring Tetra Pak Kontinuerlig frys LT som är en andrastegsfrysmaskin för nedkylning till mellan -12 och -15 °C. I dessa temperaturer blir glassen trögflytande, ungefär som mjuk lera.

Vi kan hjälpa dig med din glassproduktion. Kontakta oss angående frysning