Hantering

Hantering omfattar flera efterföljande moment i en produktionsprocess. De tre viktigaste är upptagning, doppning och nedläggning (dvs. efter att överdraget torkat).

Hanteringsutrustning för varsam och noggrann inslagning

Med ”hantering” avses alla moment som utförs efter att en produkt har formats, dvs. den lyfts upp, vänds upp och ned, doppas i choklad och hålls kvar där tills chokladen har frusit och produkten kan placeras i ett omslagspapper.

Vår hanteringsutrustning har en unik fördel som ökar precisionen vid inslagning. Produktens nedläggningshastighet anpassas automatiskt efter omslagspapperets hastighet. På så sätt förhindras att produkten hamnar fel, hygienförutsättningarna säkerställs och produkt- och papperssvinn minskar. Det är en patenterad teknik som sänker kostnaderna väsentligt för glassproducenter.

Utrustning

Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet A3

Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet

Tetra Pak Doppnings- och överföringsenheter överför frusna pinnglassar, sandwichprodukter, strutar och våffelbägare från Tetra Pak® Extruderingstunnel till Tetra Pak® Wrapper för en bana eller Tetra Pak® Wrapper för flera banor.

Vi kan hjälpa dig med din glassproduktion. Kontakta oss angående hantering