Härdning

Innan glassprodukterna kan doppas och förses med omslag måste glassen frysas till ca –18 °C. Den placeras därför i en härdningstunnel under 20–30 minuter.

Härdningsutrustning med lägre energiförbrukning

Snabbfrysning i en härdningstunnel ger önskad glasskonsistens genom att begränsa tillväxten av iskristaller och luftbubblor. Vår utrustning möjliggör en snabb, effektiv nedkylning. Strategiskt placerade fläktar i härdningstunneln påskyndar avkylningsprocessen genom att blåsa kyla mot produkterna. Systemet uppnår samma effekt på samma tid som traditionella härdningstunnlar, men förbrukar 20 % mindre energi.

Efterkylning är nödvändigt för att sänka temperaturen i glassbars och stycksaker som fått ett överdrag av smält choklad. Vi tillhandhåller ett transportband och ett kylhus som sköter den uppgiften. I produktionsanläggningen där transportband kopplas samman finns det en uppenbar risk för spill i övergången från ett transportband till ett annat. Vi motverkar det med hygieniska och flexibla överföringslösningar som minskar spillet och säkerställer en hög produktkvalitet.

Vi kan hjälpa dig med din glassproduktion. Kontakta oss angående härdning