MEMBRANFILTRERING

Filtreringslösningar och service efter försäljning för livsmedels‑ och mejeriindustrierna

Membranfiltreringslösningar

Membranfiltrering är en etablerad och beprövad teknik. Praktiskt taget alla vanliga mejeriprocesser använder membranfiltrering direkt eller indirekt. Anledningen till att man väljer membranfiltrering kan ha flera olika syften, till exempel att öka avkastningen, förbättra produktkvaliteten, förbättra hygienförutsättningarna, öka flexibiliteten i produktionen samt minska verksamhetens miljöpåverkan. För vissa produkter är membranfiltrering helt enkelt den enda möjliga beredningslösningen.

Våra membranfiltreringssystem drivs effektivt i hundratals anläggningar över hela världen. Vi har en omfattande produktportfölj av membranfiltreringslösningar och erbjuder allt från fristående enheter till en komplett ny fabrik.

Grunderna i filtreringsteknik

En vätska innehåller ett antal upplösta eller sönderdelade komponenter av olika molekyl- eller partikelstorlekar. Genom att använda membran med porer av olika storlekar är det möjligt att separera exakt de komponenter som önskas till separata vätskeflöden.

Membrantyper

Det centrala i alla membranfiltreringsprocesser är själva membranet, och det kan vara komplicerat att välja det bästa membranet för en viss process. Membrantyp, fabriksdesign och processparametrar måste matchas omsorgsfullt för att uppnå önskat resultat och kostnadseffektivitet i den övergripande processen.

Membranverktyg

Felsök din membranfiltreringsanläggning och öka prestandan. Vi tillhandahåller ett antal praktiska och lättanvända verktyg för installation, underhåll och felsökning av din anläggning.

- Tetra Pak Membrane Installation Tool/MIT
- Tetra Pak Membrane Scope
- Tetra Pak ATD-borttagningsverktyg
- Tetra Pak Bubble Test Kit

Pilotanläggningar

Vi erbjuder olika typer av lättanvända pilotanläggningar att hyra. Du kan testa alla mejerifiltreringslösningar med hjälp av våra fem olika pilotanläggningar.

Sustainable filtration technologies

Tetra Pak har ett starkt fokus på hållbarhet, miljöskydd och återanvändning av naturresurser och har därför utvecklat ett antal innovativa membranbaserade lösningar som reducerar livsmedelbranschens miljöavtryck.

Filtreringstillämpningar

Mjölk i glas, flytande mjölk

Filtration solutions for liquid milk

Membranfiltrering spelar en viktig roll vid mjölkförädling – en kostnadseffektiv och skonsam process som inte använder någon värme.

Vasslepulver

Filtration solutions for whey

En av de vanligaste användningsområdena för membranfiltrering inom mejeriindustrin är behandlingen av vassle från osttillverkare.

Yoghurt i skål

Filtration solutions for concentrated fermented dairy products

Membranfiltrering för fermenterade produkter är ett intressant och lönsamt alternativ som har flera positiva egenskaper.

Proteindryck, vasslepulver

Filtration solutions for milk and whey based ingredients

Today, milk and whey based ingredients are one of the fastest growing businesses in the dairy industry worldwide. Membranteknik används vid produktion av bulkprodukter och specialprodukter

Kvarg

Filtration solutions for high cheese yield and quality

Feta and similar cheese types are manufactured by full сoncentration of the milk using UF. Culture or acid, rennet, salt and other additives are added to the retentate, and it can then be cast straight into the appropriate packaging.

/processing/membrane-filtration/water-solutions

Water recovery solutions

Tetra Paks vattenkompetenscenter kan hjälpa mejerier och livsmedelsproducenter minska vattenintaget i deras bearbetningsanläggningar avsevärt.

Kontakta oss angående membranfiltrering