MEMBRANFILTRERING

Filtreringslösningar och service efter försäljning för livsmedels‑ och mejeriindustrierna

Membranfiltreringslösningar

Membranfiltrering är en etablerad och beprövad teknik. Praktiskt taget alla vanliga mejeriprocesser använder membranfiltrering direkt eller indirekt. Anledningen till att man väljer membranfiltrering kan ha flera olika syften, till exempel att öka avkastningen, förbättra produktkvaliteten, förbättra hygienförutsättningarna, öka flexibiliteten i produktionen samt minska verksamhetens miljöpåverkan. För vissa produkter är membranfiltrering helt enkelt den enda möjliga beredningslösningen.

Våra membranfiltreringssystem drivs effektivt i hundratals anläggningar över hela världen. Vi har en omfattande produktportfölj av membranfiltreringslösningar och erbjuder allt från fristående enheter till en komplett ny fabrik.

membranteknik

Teknik

En vätska innehåller ett antal upplösta eller sönderdelade komponenter av olika molekyl- eller partikelstorlekar. Genom att använda membran med porer av olika storlekar är det möjligt att separera exakt de komponenter som önskas till separata vätskeflöden.

Membranfiltreringssystem

Membrantyper

Det centrala i alla membranfiltreringsprocesser är själva membranet, och det kan vara komplicerat att välja det bästa membranet för en viss process. Membrantyp, fabriksdesign och processparametrar måste matchas omsorgsfullt för att uppnå önskat resultat och kostnadseffektivitet i den övergripande processen.

Pilotanläggningar

Pilotanläggningar

Vi erbjuder olika typer av lättanvända pilotanläggningar att hyra. Du kan testa alla mejerifiltreringslösningar med hjälp av våra fem olika pilotanläggningar.

Miljövänlig teknik, vattenstänk

Miljövänlig teknik

Tetra Pak har ett starkt fokus på hållbarhet, miljöskydd och återanvändning av naturresurser och har därför utvecklat ett antal innovativa membranbaserade lösningar som reducerar membranfiltreringsanläggningarnas miljöavtryck.

Kontakta oss angående membranfiltrering