MEMBRANFILTRERING

Filtreringslösningar och service efter försäljning för livsmedels‑ och mejeriindustrierna

Membranfiltreringslösningar för mejeriprodukter och växtbaserade produkter

Membranfiltrering är det naturliga sättet att optimera värdet på mejeriprodukter och växtbaserade produkter och att återanvända vatten. Tekniken används för att skapa fermenterade produkter såsom skyr och grekisk yoghurt, vassleproteiner till näringsdrycker för spädbarn, idrottare och äldre, för att koncentrera växtbaserade proteiner – och för att utvinna vatten från mjölk och frukt som ska användas i produktionsprocessen i stället för att låta det överskottsvattnet rinna ut i avloppet, bara för att nämna några.

Praktiskt taget alla vanliga mejeriprocesser använder direkt eller indirekt membranfiltrering. Anledningen till att man väljer membranfiltrering kan ha flera olika syften, till exempel att öka avkastningen, förbättra produktkvaliteten, förbättra hygienförutsättningarna, öka flexibiliteten i produktionen samt minska verksamhetens miljöpåverkan. För vissa produkter är membranfiltrering helt enkelt den enda möjliga beredningslösningen.

Våra membranfiltreringssystem drivs effektivt i hundratals anläggningar över hela världen. Vi har en omfattande produktportfölj av membranfiltreringslösningar och erbjuder allt från fristående enheter till linjelösningar.

Vill du veta mer om membranfiltreringslösningar?

Kontakta oss

Mejeriprodukter med högt proteininnehåll – så här producerar du dem

Mejerier runtom i världen använder membranfiltreringssystem från Tetra Pak på grund av de här fördelarna:

  1. högre produktion

  2. systemet kan skalanpassas för att möta växande efterfrågan och producera nya typer av produkter

  3. överskottsvatten från mjölkkoncentration kan återvinnas och användas i alla produktionsprocesser, med andra ord minskar både färskvattenförbrukningen och spillvattenhanteringen

Du kan hyra en pilotanläggning för att komma i gång. Branschens största team med membranfiltreringsspecialister hjälper gärna till!

Grunderna i filtreringsteknik

En vätska innehåller ett antal upplösta eller sönderdelade komponenter av olika molekyl- eller partikelstorlekar. Genom att använda membran med porer av olika storlekar är det möjligt att separera exakt de komponenter som önskas till separata vätskeflöden.

Membrantyper

Det centrala i alla membranfiltreringsprocesser är själva membranet, och det kan vara komplicerat att välja det bästa membranet för en viss process. Membrantyp, fabriksdesign och processparametrar måste matchas omsorgsfullt för att uppnå önskat resultat och kostnadseffektivitet i den övergripande processen.

Membranverktyg

Felsök din membranfiltreringsanläggning och öka prestandan. Vi tillhandahåller ett antal praktiska och lättanvända verktyg för installation, underhåll och felsökning av din anläggning.

- Tetra Pak Membrane Installation Tool/MIT
- Tetra Pak Membrane Scope
- Tetra Pak ATD-borttagningsverktyg
- Tetra Pak Bubble Test Kit

Pilotanläggningar

Vi erbjuder olika typer av lättanvända pilotanläggningar att hyra. Du kan testa alla mejerifiltreringslösningar med hjälp av våra fem olika pilotanläggningar.

Hållbar filtreringsteknik

Tetra Pak har ett starkt fokus på hållbarhet, miljöskydd och återanvändning av naturresurser och har därför utvecklat ett antal innovativa membranbaserade lösningar som reducerar livsmedelsbranschens miljöavtryck.

Filtreringstillämpningar

Mjölk i glas, flytande mjölk

Filtreringslösningar för flytande mjölk

Membranfiltrering spelar en viktig roll vid mjölkförädling – en kostnadseffektiv och skonsam process som inte använder någon värme.

Vasslepulver

Filtreringslösningar för vassle

En av de vanligaste användningsområdena för membranfiltrering inom mejeriindustrin är behandlingen av vassle från osttillverkare.

Yoghurt i skål

Filtreringslösningar för koncentrerade, fermenterade mejeriprodukter

Membranfiltrering för fermenterade produkter är ett intressant och lönsamt alternativ som har flera positiva egenskaper.

Proteindryck, vasslepulver

Filtreringslösningar för ingredienser baserade på mjölk och vassle

Idag är mjölk- och vasslebaserade ingredienser en av de snabbast växande affärsområdena inom mejeriindustrin världen över. Membranteknik används vid produktion av bulkprodukter och specialprodukter

Vitost

Filtreringslösningar för stor ostproduktion av hög kvalitet

Feta och liknande osttyper tillverkas med en full koncentration av mjölken med UF. I koncentratet tillsätts kultur eller syra, löpe, salt och andra tillsatser, och det hela kan sedan formas direkt i lämpligt förpackningsmaterial.

/processing/membrane-filtration/water-solutions

Vattenåtervinningslösningar

Tetra Paks vattenkompetenscenter kan hjälpa mejerier och livsmedelsproducenter minska vattenintaget i deras bearbetningsanläggningar avsevärt.

Kontakta oss angående membranfiltrering