Pilotanläggning att hyra

Pilotanläggningar för livsmedels‑ och mejeritillämpningar

Vi erbjuder olika typer av lättanvända pilotanläggningar att hyra. Alla olika mejeriprocesser för filtrering kan testas med våra pilotanläggningar.

När du hyr en pilotanläggning av oss levererar vi utrustningen till din anläggning, där du kan utföra testerna med egna råvaror, egen personal och egna förpackningsalternativ. På så sätt säkerställs tillförlitliga resultat i småskaliga tester, vilka enkelt kan skalas upp till industriell produktion.

Med hjälp av pilotanläggningar kan du testa i stort sett alla tillämpningar – t.ex. koncentration och/eller separation inkl. diafiltrering eller avlägsnande av bakterier och sporer – på mjölk, fermenterad mjölk, söt eller sur vassle, permeat från MF/UF/NF/RO, kondensat, ostlake osv.

Pilotanläggningarna är idealiska för utveckling av nya produkter, testning av ändrade processparametrar, nya koncentrationsnivåer, olika membrantyper, för att ta fram produktprover som ska användas vid konsumenttester osv.

Typer av pilotanläggningar

  • MF/UF
  • NF/RO
  • P&R
  • MF-C
  • UF-C
Membranfiltreringsutrustning, pilotanläggning

För mer information om denna produkt. Kontakta oss.