Filtreringsteknik

Filtrering på molekylnivå – grunderna

En vätska innehåller ett antal upplösta eller sönderdelade komponenter av olika molekyl- eller partikelstorlekar. Genom att använda membran med porer av olika storlekar är det möjligt att separera exakt de komponenter som önskas till separata vätskeflöden. Membranfiltrering är en teknik som separerar en vätska i två strömmar med hjälp av ett halvgenomträngligt membran.

En skillnad i trycket tvingar in de komponenter som är mindre än membranporerna genom membranet, dessa bildar ”permeat”. Resten av komponenterna bildar ett ”koncentrat”. Ett kraftigt flöde parallellt med membranet förhindrar att membranytan blockeras under processen. Detta kallas för korsflödesfiltrering.

Korsflödesfiltrering i motsats till "dead end"-filtrering gör det möjligt att köra filtreringsprocessen utan avbrott och utan att filtret blockeras, och utan att filtrets egenskaper förändras.

Vid korsflödesfiltrering transporteras det mesta i flödet längs med filtrets yta, i stället för vinkelrätt mot filtret.

Varför ska man använda korsflödesfiltrering?

Korsflödesfiltrering har ett flertal fördelar:

  • Inga filterkakor
  • Inga filterhjälpmedel
  • Ingen manuell hantering
  • Jämn, kontrollerbar produktkvalitet
  • Avbrottsfri process
  • Automatiserad process
  • Filter (membran) med lång livstid (1–10 år)
  • Sanitär utrustning
  • Rengöring på plats (Cleaning in Place, CIP)

Korsflödesfiltrering

Korsflödesfiltrering

För mer information om denna produkt. Kontakta oss.