Water recovery solutions

Tetra Pak’s Water Competence Center can help dairies and food manufacturers reduce the water intake of their processing facilities considerably.

I många länder runt om i världen är rent dricksvatten mycket sällsynt, och denna brist gör det problematiskt för förädlingsanläggningar inom mejeri och livsmedelsberedning att förbruka stora mängder färskvatten för förädlingen. Genom att implementera olika hållbara teknologier, till exempel RO-koncentration i kombination med olika vattenreningsmetoder, minskas vattenintaget och avloppsvolymerna dramatiskt. Målet är att tillhandahålla rätt vattenkvalitet för ändamålet.

Livsmedelsskydd och lokal lagstiftning

En avgörande aspekt av återanvändningen och återvinningen av renat processvatten är livsmedelsskydd, och flera länder har strikta krav för att bearbeta vatten för återanvändning. En av uppgifterna för våra experter på vattenkompetens är att kartlägga lokal lagstiftning om återvunnet processvatten runt om i världen. Endast genom att ha grundlig kunskap om sådan lagstiftning kan centrumet ge professionell rådgivning till kunder om deras särskilda regelverk, alltid med livsmedelsskydd som huvuduppdrag.

Det övergripande målet för vårt vattenkompetenscenter är att skapa maximalt värde för kunderna, leverera hållbara och lönsamma processlösningar, som går hand i hand med Tetra Paks löfte: ”Protects What's Good”.


Vill du veta mer om filtreringslösningar för vatten?