MJÖLKMOTTAGNING

Mjölkmottagning vid osttillverkning

Mjölkmottagning

Råmjölken tas emot från mjölkbonden i stora tankbilar som vägs vid entrén till ostfabriken. Därefter testas kvaliteten och temperaturen.

Under avlastningen passerar mjölken via en avluftare och ett grovfilter, och mäts upp i en råmjölkssilo. De flesta ostfabriker kan lagra upp till en dags produktion, vilket säkerställer en drift utan avbrott. Råmjölkssilos placeras ibland i ett kylande hölje som håller mjölken kyld till cirka 4,5 °C, och omrörare ser till att mjölken hålls ordentligt omrörd.

Vi kan hjälpa dig med din ostproduktion. Kontakta oss om mjölkmottagning