Pastörisering ger säkra produkter med förlängd hållbarhetstid.

Det främsta syftet med pastörisering är att göra produkter säkra att äta eller dricka. Det ökar även hållbarhetstiden och minimera förstörelsen av livsmedel. Pastörisering kan också användas för att ändra slutproduktens egenskaper. Pastörisering av mjölk till yoghurt denaturerar exempelvis proteinerna och gör att yoghurtkulturen kan växa, vilket gör produkten fastare och mer trögflytande.

Användningsområdena och kundkraven är oerhört varierande, vilket innebär att över 80 procent av den pastöriseringsutrustning som Tetra Pak levererar är anpassad efter enskilda kunders behov.

För att hjälpa kunderna att lyckas fokuserar vi på två huvudområden: livsmedelsskydd och total ägandekostnad. Ta till exempel livsmedelsskydd – vår utrustning erbjuder ett antal unika funktioner som garanterar din produktsäkerhet. Exempelvis håller våra pastöriseringsapparater ett högre tryck på den pastöriserade sidan vid tömning av separatorn. Funktionen för integrerad trycktest hjälper dig att upptäcka eventuella läckor i värmeväxlarens plattor, utan att behöva ta isär plattvärmeväxlaren.

När det gäller den totala ägandekostnaden har våra pastöriseringsenheter ett energisparläge som minskar energiförbrukningen med 80 procent. Före produktion minskar detta driftläge kapaciteten med 1/3. Kylsektionerna stängs av och homogeniseringstrycket inaktiveras när vattnet cirkulerar i väntan på produkt, före produktion.

Pastöriseringen har också gjorts mer ekonomisk genom att balanstankarna fylls nerifrån, samtidigt som pastöriseringsenheten fylls (vid påfyllning och tömning av pastöriseringsenheten). Detta halverar produktsvinnet vid en produktionssessions start och slut.

Utrustning för pastörisering

Tetra Pak Pasteurizer BF för flexibel dryckespastörisering

Tetra Pak® Pasteurizer BF

En processenhet för högeffektiv, kontinuerlig temperaturbehandling av dryckesprodukter.

Tetra Pak® Pasteurizer PFC

Tetra Pak® Pasteurizer PFC

Effektiv pastöriseringsenhet för kostnadseffektiv värmebehandling av färdiga livsmedelsprodukter.

Tetra Pak Pasteurizer BC, enhet för pastörisering av drycker

Tetra Pak® Pasteurizer BC

En processenhet som kombinerar smartare och smidigare temperaturbehandling av dryckesprodukter med högsta möjliga hygien och säkerhet.

Tetra Pak Pasteurizer D

Tetra Pak® Pasteurizer D

Tetra Pak Pasteurizer D är en pastöriseringsenhet som lämpar sig för mjölk, ostmjölk, mjölk till yoghurt, grädde, glassblandning och andra flytande mejeriprodukter med låg syrahalt.

Tetra Pak Pasteurizer D Base

Tetra Pak® Pasteurizer D Base

Tetra Pak Pasteurizer D Base är särskilt utvecklad för mejerier som behöver en produktionskapacitet på upp till 10 000 liter/timme.

Kontakta oss om pastörisering