BARNMAT OCH MODERSMJÖLKSERSÄTTNING

Processtillämpningar för barnmat och modersmjölksersättning

Produktion av barnmat är en kategori som utvecklas snabbt över hela världen och som kännetecknas av starka, vetenskapsdrivna innovationer för adderat värde och omtanke om barnen utöver vanlig näring. Inom produktdiversifiering ligger fokus på hälsa och välmående, ekologiska, etiska och hållbara produkter samt förstärkning med funktionella ingredienser som stärker immunsystemet, bidrar till bättre sömn och minskar risken för allergier. Detta är exempel på stora trender som ställer höga krav på din produktion och innovativa produkter. Konsumenter prioriterar också kvalitet och säkerhet före pris, och efterfrågar ett starkt och tryggt varumärke samt bevis på goda hälsoeffekter.

Tack vare vår specialiserade expertis på matproduktion och teknik uppfyller våra konkurrenskraftiga och garanterade lösningar dina behov så att du kan möta en växande efterfrågan från återförsäljare och konsumenter. Våra optimala lösningar främjar produktinnovation, så att du kan tillverka ett större utbud av barnmat – från mjölkersättning och drickfärdiga produkter till fruktmos och puréer med partiklar. Med vår utrustning får du en flexibel paketering och distribution, för både kyld och rumstempererad distribution.

Växande trender inom barnmat

  • Säkra och nyttiga barnmatspuréer och mjölkersättning av hög kvalitet
  • Högre näringsvärde, frisk smak och tilltalande färg
  • Ett större utbud av produkter – från släta fruktpuréer till kött och potatis och produkter med funktionella ingredienser
  • Produkter som prioriterar låg miljöpåverkan

Exempel på produkter: pulver, frukt- och grönsaksbaserade puréer, gröt och drickfärdiga produkter.

Utrustning för barnmat och mjölkersättning

Vi tror att den bästa lösningen är den som uppfyller dina specifika produktionsbehov i dag och i framtiden – och gör dig mer innovativ, mer effektiv och mer konkurrenskraftig. Vi tror dessutom att den bästa lösningen är en som vi utarbetar tillsammans med dig med tillgång till vår stora kunskapsbank och den mest avancerade tekniken inom livsmedelsproduktion.

SAMMANHÄNGANDE PRODUKTIONSUTRUSTNING+

SAMMANHÄNGANDE PRODUKTIONSUTRUSTNING FÖR PURÉ

Den här utrustningen hanterar tillverkning av släta puréer och puréer med mindre partiklar. Med den kan du tillverka en mängd produkter – från släta fruktpuréer till puréer med spagettibitar – som är nyttiga med högt näringsvärde och som har en frisk smak och tilltalande färg. Den receptspecifika skjuvhastigheten vid blandningen och den optimerade värmebehandlingen ger önskade produktegenskaper med hög effektivitet i produktionen. Vår utrustning ger en säker produktion med exceptionell kvalitet, effektivitet och flexibilitet.

Visa/hämta produktbladet Tetra Victenso™ Kontinuerlig processlinje (pdf)

KONTINUERLIG PROCESSLINJE FÖR PARTIKLAR+

​​

SAMMANHÄNGANDE PRODUKTIONSUTRUSTNING FÖR PARTIKELPURÉ

Den här utrustningen hanterar partiklar på upp till 25 mm diameter, som bevaras på ett utmärkt sätt. Du kan tillverka en mängd olika produkter – från släta fruktpuréer till puréer med kött och potatis – som är nyttiga med högt näringsvärde och som har en frisk smak och tilltalande färg. Den varsamma bearbetningen förhindrar att partiklarnas form bryts ned och ger en jämn fördelning. Den receptspecifika skjuvhastigheten vid blandningen och ett temperaturprogram ger önskade produktegenskaper. Vår utrustning ger en säker produktion med exceptionell mångsidighet, kvalitet och effektivitet.

Visa/hämta produktbladet Tetra Victenso™ Kontinuerlig processlinje för partiklar (pdf)

SAMMANHÄNGANDE PRODUKTIONSUTRUSTNING FÖR DRICKFÄRDIGA PRODUKTER+

UTRUSTNING FÖR DRICKFÄRDIG MJÖLKERSÄTTNING

Med den här utrustningen kan du tillverka flytande, drickfärdig mjölkersättning. Den uppfyller kravet på säker, behändig mjölkersättning med högt näringsvärde, frisk smak och tilltalande färg. Den säkerställer exakt och jämn dosering av råvaror. Och den minimerar värmetillförseln för maximalt näringsvärde med säker bakteriereducering. Vår utrustning ger oöverträffad livsmedelssäkerhet, hög kvalitet och effektiv produktion.

Visa/hämta produktbladet Tetra Victenso™ continuous ready-to-drink infant formula line (pdf)

SAMMANHÄNGANDE PRODUKTIONSUTRUSTNING FÖR MJÖLKERSÄTTNING – PULVER TILL PULVER+

MJÖLKERSÄTTNING – PULVER TILL PULVER

Med den här utrustningen kan du tillverka mjölkersättning i pulverform, från rekombinerade mjölk- och pulveringredienser. Du kan också använda en rekombination av mjölk med hög torrsubstans, vilket ger maximal effektivitet i produktionen. Den säkerställer exakt och jämn dosering av råvaror. Den minimerar också värmetillförseln för maximalt näringsvärde med högsta bakteriereducering före torkning. Den ger önskade pulveregenskaper på rätt fuktighetsnivå. Vår utrustning ger oöverträffad livsmedelssäkerhet och maximal kvalitet och effektivitet.

Visa/hämta produktbladet Tetra Victenso™ continuous powdered infant formula line (pdf)

Vill du ha mer information om barnmat?