SEKUNDÄR FÖRPACKNING

Efter inslagning placeras produkterna i en kartonglåda, en så kallad sekundär förpackning, för vidaretransport till en kylanläggning eller direkt till återförsäljaren.

Lösningar för sekundär förpackning för glassprodukter

När det gäller sekundär förpackning är tidsaspekten extremt viktig. För att glassen inte ska smälta måste den nå kylanläggningen inom 3–5 minuter. Det är också viktigt att undvika stopp längs linjen. Även om kartongen har en isolerande effekt leder stopp snabbt till produktförlust.

Tillsammans med externa samarbetspartners tillhandahåller vi både automatiska och halvautomatiska system för pinnglassar, strutar, bägare, tubförpackningar och andra produkter.

Vi kan hjälpa dig med din glassproduktion. Kontakta oss angående sekundär förpackning