Polynod-teknik: En stor nyhet i separatorskivans design som möjliggör högre kapacitet

Innovativa polynodskivor i ett stycke möjliggör ökad kapacitet samtidigt som samma separationsprestanda bibehålls. Alternativ erhålls förbättrad separationseffektivitet med samma kapacitet. 

Mer information om separation? Kontakta oss!

Mindre noder. Fler skivor. Större separationsyta. Högre kapacitet.

Under de senaste 130 åren har nytänkande inom separator-skivteknik inte förändrat mycket. Fram tills nu.

Vatten strömmar

Mindre energi- och vattenförbrukning = mindre miljöpåverkan

För att öka kapaciteten kan polynodskivor installeras i maskiner som för närvarande använder traditionella, svetsade skivor. Detta innebär att vatten- och energiförbrukningen per liter produkt kommer att minska och därmed även miljöpåverkan.

Polynodskivor

Ökad yta = högre kapacitet

Det är en fråga om orsak och verkan: mindre och lägre noder innebär att vi kan lägga till fler skivor till stacken. Fler skivor innebär ökad separations yta – och ökad separations yta innebär att kapaciteten får ett betydande uppsving.

Polynodskiva

Ökad yta = ökad effektivitet

Kapacitet är inte allt. Som ett alternativ för mejeriproducenterna möjliggör användningen av polynoder en ökad separationseffektivitet med bibehållen kapacitet. Detta är intressant för kunder som till exempel vill ta bort så mycket fett som möjligt för att uppnå sina produktspecifikationer.

Lastbil med tank, Arla Foods

kundcase: Arla Foods

Registrera dig för att läsa om Arla Foods anläggning i Vimmerby, Sverige. De nådde sin kapacitetsgräns under 2014, så vi lanserade ett gemensamt projekt för att öka separationskapaciteten.

Ökad produktionskapacitet på Arla Foods

Tetra Pak® Separator H80

Mjölkseparering med högre kapacitet

Tetra Pak® Separator H80 är vår första separator med den revolutionerande nya polynod-skivtekniken.

  • Kapacitet på 60 000 l/h för renskumning av mjölk
  • Kapacitet på upp till 80 000 l/h för standardisering av mjölk
  • Hög renskumningsprestanda

Registrera dig för att hämta PD‑produktbladet

Mer information om centrifugalseparatorer? Kontakta oss!

Läs alla artiklar om separering på Processing Insights