Tetra Pak® Bactofuge unit

Enheter för borttagning av sporer och bakterier eller koncentration av protein

  • Utmärkt produktkvalitet tack vare hermetiska tätningar som hindrar skadlig luft från att tränga in
  • AirTight-teknik möjliggör en högeffektiv borttagning av bakterier och sporer
  • Baktofugenheter som är utformade för att ge stor flexibilitet vad gäller både volymer och recept

Tetra Pak® Baktofugenhet

Tetra Pak® Baktofugenhet ingår vanligtvis i förbehandlingen av ostmjölk, där smörsyresporer (anaeroba sporer) tas bort. Baktofugenheterna används dessutom för att förbättra kvaliteten hos pulver, konsumtionsmjölk och grädde, där aeroba sporer (till exempel bacillus cereus) tas bort.

Enhetens effektivitet anges i hur mycket av den inkommande nivån av bakterier och sporer som tas bort, i procent räknat. Effektiviteten kan bli så hög som 99 procent. För installationer med högre effektivitetskrav, går det att installera två eller flera enheter i en serie.

Snabbfakta

Enheter för borttagning av sporer och bakterier eller koncentration av protein.

 
KAPACITET
5 000–55 000 liter/timme.

 
TILLÄMPNINGAR
Förbehandling av ostmjölk, konsumtionsmjölk, mjölk för pulverproduktion, vassle och proteinkoncentration.

Funktioner

Hermetiska inloppstätningar

Högklassig borttagning av bakterier och sporer samt hög energieffektivitet

Utanför enheten är rörledningarna anslutna till en roterande spindel med hermetiska tätningar. Det hindrar både luft från att tränga in i baktofugenheten och produkten från att läcka ut. Frånvaron av luft minimerar risken för att storleken på partiklarna och sammansättningen ska minska. Det möjliggör bättre effektivitet vid borttagning av bakterier och sporer vid en lägre roteringshastighet och minskar därmed energiförbrukningen.

Ihålig spindel

Varsam behandling säkerställer produktkvaliteten

Till skillnad från konkurrerande modeller tillförs produkten försiktigt i kulan i Tetra Paks baktofugenheter och sedan ökas hastigheten gradvis när den passerar genom den roterande spindeln. Detta i kombination med frånvaron av luft i systemet innebär att produkten hanteras varsamt. Det betyder att partiklarnas och sammansättningarnas storlek alltid bevaras.

Korrosionsbeständig kula

Förlänger kulans livslängd, sparar pengar

Tack vare AirTight-tekniken som våra baktofuger bygger på ger de en högklassig effektivitet vid borttagning av bakterier och sporer vid en lägre hastighet. Det innebär att stål med högre korrosionsbeständighet kan användas, vilket i sin tur förlänger kulans livslängd.

Hermetiska utloppstätningar

Bevarar produktkvaliteten

Produkten lämnar baktofugenheten via hermetiska utloppstätningar. Det förhindrar överflöde och beroende på modellen en oönskad blandning av ren mjölk med mjölk som innehåller sporer och bakterier. Det förhindrar även oönskat inträngande av luft i maskinen, vilket skulle kunna dela fettkulorna och orsaka skumbildning i produkten utmed produktionslinjen.

Produkttömningspumpar

Möjliggör flexibilitet och låg energiförbrukning

Produkten lämnar baktofugenheten via en eller två roterande pumpar, beroende på modell. Användningen av pumpar i stället för skalskivor gör det möjligt att köra flera olika volymer på samma maskin utan att ändra mekaniken. Det ökar även energieffektiviteten.

Alternativ

Encapt‑teknik (TM)

Revolutionerande energisparande teknik för separatorer med hög kapacitet

Genom att sänka trycket och minska luftfriktionen runt separatorkulan minskar EncaptTM energiförbrukningen för en Tetra Pak® Separator med AirTight-teknik med upp till 40 % jämfört med andra separatorer. * Detta förbättrar både driftskostnader och miljöpåverkan. Det uppnås genom en kombination av en lågtryckspump, urladdningspump, vattenlås och hermetiskt förseglat utlopp.

*Siffrorna hänvisar till ett produktscenario där het mjölk renskummas med 55 000 l/h inklusive matarpumpar

INSTAL-modul

Minskar installationstiden

INSTAL-modulen levereras som en monterad och förtestad enhet klar för produktion.

Består av:

  • Rostfri stålram
  • All kringutrustning som behövs för processerna
  • Montering och förtestning

Kontakta oss för mer information om baktofugenheter