Tetra Pak® Clarifiers

AirTight-design för god lönsamhet

  • Utmärkt produktkvalitet tack vare hermetiska tätningar som hindrar skadlig luft från att tränga in
  • AirTight-teknik möjliggör högklassig klarifieringseffektivitet
  • Klarifikatorer som är utformade för att ge stor flexibilitet vad gäller både volymer och recept

Tetra Pak® Clarifier för mjölk och vassle

Klarifiering av mjölk

Det huvudsakliga syftet med klarifiering av mjölk är att, få bort orenheter. Många klarifikatorer kan bara användas för antingen varm eller kall mjölk, men med Tetra Pak® Klarifikator, kan du behandla båda. Effektiviteten i borttagningen av små partiklar ökar med temperaturen, och den mest effektiva reduceringen av leukocyter. Bakterier uppnås vid 50–60 °C.

Klarifiering av vassle.

För att upprätthålla optimal fettseparering och långa drifttider, är det nödvändigt att ta bort små ostpartiklar från vasslen, innan de når vassleseparatorn. Att installera en centrifugal klarifikator före vassleseparatorn är det mest effektiva sättet att få bort ostpartiklarna. Klarifieringen sker vanligtvis vid samma temperatur som vasslesepareringen, d.v.s vid tankens temperatur.

Snabbfakta

Enheter för att ta bort orenheter som till exempel bakterier, somatiska celler, röda blodkroppar, strån, frön, sand, smuts och kohår

 
KAPACITET
15 000–70 000 liter/timme

TILLÄMPNINGAR
Mejerimjölk

 

Funktioner

Hermetiska inloppstätningar

Högklassig produktklarifierings- och energieffektivitet

Utanför klarifikatorn är rörledningarna anslutna till en roterande spindel med hermetiska tätningar. Det hindrar både luft från att tränga in i klarifikatorn och produkten från att läcka ut. Frånvaron av luft minimerar risken för att storleken på partiklarna och sammansättningen ska minska. Det möjliggör bättre klarifieringseffektivitet vid en lägre roteringshastighet och minskar därmed energiförbrukningen.

Ihålig spindel

Varsam behandling säkerställer produktkvaliteten

Till skillnad från konkurrerande modeller tillförs produkten försiktigt i kulan i Tetra Paks klarifikatorer, och sedan ökas hastigheten gradvis när den passerar genom den roterande spindeln. Detta i kombination med frånvaron av luft i systemet innebär att produkten hanteras varsamt. Det betyder att partiklarnas och sammansättningarnas storlek alltid bevaras.

Korrosionsbeständig kula

Förlänger kulans livslängd, sparar pengar

Tack vare AirTight-tekniken som våra klarifikatorer bygger på ger de en högklassig klarifieringseffektivitet vid en lägre hastighet. Det innebär att stål med högre korrosionsbeständighet kan användas, vilket i sin tur förlänger kulans livslängd.

Hermetiska utloppstätningar

Bevarar produktkvaliteten

Produkten lämnar klarifikatorn via hermetiska utloppstätningar. Det förhindrar översvämning. Det förhindrar även oönskat inträngande av luft i maskinen, vilket skulle kunna dela fettkulorna och orsaka skumbildning i produkten utmed produktionslinjen.

Produkttömningspump

Möjliggör flexibilitet och låg energiförbrukning

Produkten lämnar klarifikatorn via en roterande pump. Användningen av en pump i stället för en skalskiva gör det möjligt att köra flera olika volymer på samma maskin utan att ändra mekaniken. Det ökar även energieffektiviteten.

Alternativ

Encapt‑teknik (TM)

Revolutionerande energisparande teknik för separatorer med hög kapacitet

Genom att sänka trycket och minska luftfriktionen runt separatorkulan minskar EncaptTM energiförbrukningen för en Tetra Pak® Separator med AirTight-teknik med upp till 40 % jämfört med andra separatorer. * Detta förbättrar både driftskostnader och miljöpåverkan. Det uppnås genom en kombination av en lågtryckspump, urladdningspump, vattenlås och hermetiskt förseglat utlopp.

*Siffrorna hänvisar till ett produktscenario där het mjölk renskummas med 55 000 l/h inklusive matarpumpar

INSTAL-modul

Minskar installationstiden

INSTAL-modulen levereras som en monterad och förtestad enhet klar för produktion.

Består av:

  • Rostfri stålram
  • All kringutrustning som behövs för processerna
  • Montering och förtestning

Kontakta oss för mer information om klarifiering