Tetra Pak® Separators

AirTight-design för god lönsamhet

  • Utmärkt produktkvalitet tack vare hermetiska tätningar som hindrar skadlig luft från att tränga in
  • AirTight-teknik möjliggör högklassig separeringseffektivitet
  • Separatorer som är utformade för att ge stor flexibilitet vad gäller både volymer och recept

Tetra Pak® Separatorer

Tetra Pak® Separatorer säkerställer hög kapacitet till bästa prestanda för renskumning av mjölk. Den varsamma hanteringen av produkten ger en effektiv renskumning och minskad energiförbrukning. Separatorerna upprätthåller kvaliteten på produkterna genom att hindra luft från att komma in i processen.

Tekniken AirTight gör det möjligt att fylla separatorskålen helt. En avancerad inlopps- och utloppsdesign säkerställer en varsam hantering under hela separeringsprocessen.

Snabbfakta

Enheter för varm och kall separering av grädde från mjölk

 
KAPACITET
Kapacitet: Separering av varm mjölk ligger på 7 000–75 000 liter/timme och separering av kall mjölk på 10 000–50 000 liter/timme.

 
TILLÄMPNINGAR
Mejerimjölk

Funktioner

Hermetiska inloppstätningar

Högklassig separerings- och energieffektivitet

Utanför enheten är rörledningarna anslutna till en roterande spindel med hermetiska tätningar. Det hindrar både luft från att tränga in i separatorn och produkten från att läcka ut. Frånvaron av luft i separeringsprocessen minimerar minskningen av fettkulornas storlek. Det möjliggör bättre separeringseffektivitet vid en lägre roteringshastighet och minskar därmed energiförbrukningen.

Ihålig spindel

Varsam behandling säkerställer produktkvaliteten

Till skillnad från konkurrerande separatorer tillförs produkten försiktigt i kulan i Tetra Paks separatorer, och sedan ökas hastigheten gradvis när den passerar genom den roterande spindeln. Detta i kombination med frånvaron av luft i systemet innebär att produkten hanteras varsamt. Det betyder också att fettkulornas och partiklarnas storlek bevaras.

Korrosionsbeständig kula

Förlänger kulans livslängd, sparar pengar

Tack vare AirTight-tekniken som våra separatorer bygger på ger de en högklassig separeringseffektivitet vid en lägre hastighet. Det innebär att stål med högre korrosionsbeständighet kan användas, vilket i sin tur förlänger kulans livslängd.

Hermetiska utloppstätningar

Bevarar produktkvaliteten

Produkten lämnar separatorn via hermetiska utloppstätningar. Det förhindrar överflöde och oönskad blandning av skummjölk och grädde. Det förhindrar även oönskat inträngande av luft i maskinen, vilket skulle kunna dela fettkulorna och leda till fritt fett och sannolikt även fria fettsyror (FFA) samt skumbildning i produkten utmed produktionslinjen.

Produkttömningspumpar

Möjliggör flexibilitet och låg energiförbrukning

Produkten lämnar separatorn via två roterande pumpar: en för skummjölk och en för grädde. Användningen av pumpar i stället för skalskivor gör det möjligt att köra flera olika volymer på samma maskin utan att ändra mekaniken. Det ökar även energieffektiviteten.

Alternativ

Encapt‑teknik (TM)

Revolutionerande energisparande teknik för separatorer med hög kapacitet

Genom att sänka trycket och minska luftfriktionen runt separatorkulan minskar EncaptTM energiförbrukningen för en Tetra Pak® Separator med AirTight-teknik med upp till 40 % jämfört med andra separatorer. * Detta förbättrar både driftskostnader och miljöpåverkan. Det uppnås genom en kombination av en lågtryckspump, urladdningspump, vattenlås och hermetiskt förseglat utlopp.

*Siffrorna hänvisar till ett produktscenario där het mjölk renskummas med 55 000 l/h inklusive matarpumpar

INSTAL-modul

Minskar installationstiden

INSTAL-modulen levereras som en monterad och förtestad enhet klar för produktion.

Består av:

  • Rostfri stålram
  • All kringutrustning som behövs för processerna
  • Montering och förtestning

Polynodskiva

Det stora genombrottet inom separatorskivtekniken ger högre kapacitet och högre prestanda.

Innovativ skivkonstruktion i ett stycke innebär att separatorn kan rymma fler skivor, öka separationsytan och förbättra renskumningsprestandan. Att eliminera traditionella svetsade distanser och ersätta dem med strömlinjeformade, maskinpräglade polynoder möjliggör ökad stabilitet, högre flöde och förbättrad prestanda.

Tillgänglig idag för renskumning av varm mjölk med hög kapacitet – Tetra Pak® Separator H80.

Vill du veta mer separering?