UPPLÖSNING AV SOCKER

Socker löses upp när det blandas med vatten (sockerkristallerna omvandlas till vätska).

Upplösning av socker

Socker är en viktig ingrediens i många populära livsmedel över hela världen. Socker kan tillsättas och lösas upp manuellt i satser eller automatiskt i kontinuerliga system för sockerupplösning.

Det här är en energikrävande process. Det beror på att temperaturen sjunker när socker tillsätts i vatten. För att upprätthålla optimal temperatur för exakt den mängd socker som du behöver lösa upp, doserar Tetra Paks utrustning sockret på ett mycket kontrollerat sätt. Överdosering och spädning förhindras och energiförbrukningen minimeras. Tack vare att sockret löses upp på ett exakt sätt går varken produkter eller energi till spillo.

Utrustning

Tetra Albrix

Tetra Pak® Kontinuerlig enhet för sockerupplösning

Välkommen till en effektiv och framtidssäker sockerupplösning med den senaste generationen Tetra Pak® Kontinuerlig enhet för sockerupplösning

Vi kan hjälpa dig med din livsmedelsproduktion. Kontakta oss angående sockerupplösning