BEHANDLING AV SOCKER

Socker av lägre kvalitet kan med hjälp av olika sockerbehandlingar raffineras så att det kan användas i livsmedel, till exempel genom flockning, flotation eller en värmebehandlingsprocess med aktivt kol.

Behandling av socker

Den ökande efterfrågan på socker i världen har lett till att priset på raffinerat socker har ökat. Detta har i sin tur lett till ett ökat behov av lokal raffinering av råsocker, som är billigare. Beroende på råsockrets renhetsgrad kan det behandlas på olika sätt, till exempel genom flockning, flotation eller en värmebehandlingsprocess med aktivt kol.

Tetra Pak företaget Miteco var pionjärer inom utvecklingen av den nya sockerbehandlingstekniken med jonbytare. Genom att använda tekniken i kombination med traditionella raffineringsprocesser går det att bearbeta socker med lägre ICUMSA-nivå än vad som var möjligt tidigare.

Nu är tekniken tillgänglig i en sådan skala och till ett sådant pris att den kan användas i enskilda produktionsanläggningar för livsmedel. Det öppnar upp för nya billiga råvarukällor, och möjlighet att göra stora besparingar i stora produktionsanläggningar.

2014 förvärvade Tetra Pak det Schweizbaserade företaget Miteco, en ledande leverantör av processlösningar för läskedrycker, fruktjuicer och flytande livsmedel. Fler produkter relaterade till blandning finns på Miteco-webbplatsen: www.miteco.com

Vi kan hjälpa dig med din livsmedelsproduktion. Kontakta oss angående sockerbehandling