ÅTERVINNING. VI INVESTERAR I VÅR FRAMTID

Återvinning är viktigt för oss och vi arbetar med detta varje dag. Vi samarbetar med partner i hela världen för att förbättra återvinningsinfrastrukturerna, hitta innovativa användningsområden för återvunna kartonger och utbilda konsumenterna om fördelarna med återvinning. Vi gör återvinning till något meningsfullt och påtagligt i hela världen.

Återvinning Tetra Pak kartongförpackningar

Insamling och återvinning av kartonger i ditt land

Utforska hur du kan återvinna vätskekartonger i landet där du bor.

Läs mer

Infografik om återvinningsresan

Återvinningsresan

Vi anser att vårt ansvar inte tar slut i och med att vi säljer våra förpackningar. Återvinning ger vätskekartonger nytt liv, men har du någonsin funderat över hur? Följ med på resan (pdf).

Medvetenhet och utbildning

Miljarder kartonger från Tetra Pak återvinns varje år, men ändå är det många konsumenter som inte känner till att kartonger kan återvinnas och var detta görs. I samarbete med kunder och samarbetspartner ökar vi kunskaperna om återvinning i hela världen.

Förbättrad infrastruktur

Återvinningsinfrastrukturen är en nödvändig förutsättning för att våra använda vätskekartonger ska kunna återvinnas. Vi stöder utvecklingen av en sådan infrastruktur genom att arbeta tillsammans med partner från privat och offentlig sektor för att erbjuda möjligheter till insamling och återvinning.

Utvidgade marknader

Utan efterfrågan finns det inget incitament att samla in kartonger eller framställa produkter av återvunna material. Därför letar vi hela tiden efter nya metoder för att omvandla använda dryckesförpackningar till innovativa och lönsamma produkter.

Vill du veta mer om våra återvinningsinitiativ?