INSATSER DÄR DE BEHÖVS, RESULTAT DÄR DE RÄKNAS

Tetra Pak® Expert Services

Insikter som förbättrar hela din anläggning

Att välja riktning kan vara svårt och för att se alla möjligheter kan man behöva kompetent rådgivning. Våra experter runtom i världen hjälper dig att utvärdera verksamhetens resultat så att du inte hamnar ur kurs. Några av livsmedelsindustrins främsta experter ger praktiska råd och levererar med dokumenterat resultat. Tillsammans mäter, jämför och förbättrar vi dina resultat inom alla verksamhetsområden och livsmedelsskydd. Och det är expertråd du kan lita på.

Fokusområden:

Driftsprestanda

Expertis i att analysera och förbättra kundens produktion med syftet att minska kostnaderna och förbättra prestandan. Exempel på nyckeltal (KPI): utrustningens effektivitet, operatörens produktivitet och OEE (Overall Equipment Effectiveness, generell effektivitet hos utrustning)

Kvalitet

Expertis i att analysera och förbättra kundens kvalitet. Exempel på nyckeltal (KPI): provtagningshastighet, kvalitetskostnad och kvalitetsrisk

Miljö

Expertis i att analysera och förbättra kundens miljöprestanda. Exempel på nyckeltal (KPI): CO2-avtryck, vattenförbrukning och energi

Hantering av produktionsinformation

Expertis i att analysera och förbättra kundens hantering, schemaläggning och övervakning av produktionen automatiskt. Exempel på nyckeltal (KPI): planera och schemalägg med precision.

Distributionskedja och logistik

Expertis i att analysera och förbättra kundens hantering av inkommande och utgående gods. Exempel på nyckeltal (KPI): arbetande kapital, ledtid och utnyttjande av tillgångar.

Illustration som visar Tetra Pak Expert Services-metoden – mät, jämför, förbättra.

Vår metod

Våra experter hjälper dig med att förbättra varje aspekt av driften för att bemöta dina utmaningar. ### Mät – Samla in information Utveckla en baslinje (som det är) ### Jämför – Kvantifiera förbättringar * Gör jämförelser med kollegor * Uppskatta den önskade positionen (målbilden) * Definiera kompetens och tillgångar som krävs ### Förbättra – Utför förbättringsaktiviteter * Identifiera och prioritera konkreta aktiviteter för att bygga upp kompetens och tillgångar som krävs * Skapa en implementeringsplan

Kartonger från en juiceproducent som fått hjälp av en jämförande miljöanalys.

Vårt resultat talar för sig självt …

En juiceproducent i Nordamerika bad oss om hjälp med att minska deras CO2-avtryck och vattenförbrukning. En jämförande miljöanalys utfördes för att förstå den nuvarande situationen och för att identifiera förbättringsmöjligheter. Den föreslagna lösningen, baserad på analysen, innefattade optimering av kundens rengöring på plats (CIP, Cleaning in Place) samt en uppgradering av värme- och kylsystemen. Detta ledde till en CO2-minskning på 20 procent och en sänkning av vattenförbrukningen på 30 procent. Läs hela kundcaset: Environmental benchmark analysis helped a North American juice producer reduce CO2 footprint and water consumption (pdf)

Vill du ha mer information om Expert Services?