Kompletta och punktliga leveranser. Varje gång.

När kunderna litar på att du levererar, kan du lita på att vi hjälper dig.

Förbättra leveranssäkerheten

OPTIMERAD PRESTANDA ÖKAR LEVERANSSÄKERHETEN

Förbättrad leveranssäkerhet, illustration.

5 steg för att förbättra leveranssäkerheten

Innan du kan börja optimera din verksamhet måste du förstå din nuvarande produktion. Vilka resultat uppnår du med hjälp av dina resurser, och hur stort utrymme finns det för förbättringar? Vi hjälper dig att förstå ditt utnyttjande av tillgångar och banar väg för ökad effektivitet. Se vad vi kan göra mer för att garantera dina leveranser.

Logotyp och grafik för driftjämförelseverktyg

Mäta och jämföra dina verksamheter

Vill du veta hur ditt utnyttjande av den totala kapaciteten och din driftskostnad står sig i förhållande till andra? Prova vårt driftjämförelseverktyg. Uppge några grundläggande uppgifter om din anläggning och får en uppskattning av hur din drift presterar.

digitala verktyg

Digitala verktyg håller produktionen på rätt spår

Vi hjälper dig att förhindra driftavbrott genom att implementera de senaste digitala verktygen och ge dig värdefulla insikter. I vårt innovativa förebyggande underhåll använder vi data för att förutse fel och hjälpa dig förhindra förlorad produktionstid. Om ett problem behöver rättas till, erbjuder vi fjärrsupport via HoloLens. På så vis får den lokala personalen tillgång till globala specialister så att du kan komma igång igen så snabbt som möjligt.

ARTIKLAR OCH KUNDEXEMPEL

Förbättrad leveranssäkerhet, illustration.

Säkra punktliga leveranser

Vi hjälper dig att förstå ditt resursutnyttjande och ger dig möjlighet att öka din effektivitet och säkerställa punktliga leveranser.

Läs mer – Säkra punktliga leveranser (pdf)

Fabriksarbetare som arbetar med utrustning.

Minskad driftstoppstid med förebyggande underhåll

Ett sydamerikanskt mejeri minskade driftstoppstiden med över 140 timmar tack vare förebyggande underhåll med Condition Monitoring-aktiverade linjer.

Läs artikeln om förebyggande underhåll (pdf)

Människor som jobbar i en fabrik.

Minskad variabilitet med 84 %

Tetra Pak® Plant Care med ett avtal om prestandagaranti hjälpte kunden att förbättra utrustningsstabiliteten och minska variabiliteten med 84 %.

Läs artikeln om utrustningsprestanda (pdf)

Fabriksarbetare utför underhåll.

Från bra till utmärkt

Med en förbättring av verkningsgraden för linjen på 5 % kunde en asiatisk producent klara av både nya och befintliga kontraktspaketeringsbeställningar.

Läs artikeln om förbättrad verkningsgrad för linjen (pdf)

Personal arbetar

Skräddarsydd underhållsplan

En skräddarsydd årlig underhållsplan resulterade i en verkningsgrad för linjen på över 96 %.

Läs artikeln om underhållsplaner (pdf)

Arbete på en display

Lägga en stabil grund

Vårt erbjudande om skräddarsydd installation och idrifttagning hjälpte en juiceproducent att lägga en stabil grund för kontinuerlig prestanda hos utrustningen.

Läs artikeln om mineralvatten (pdf)

Samarbetsinriktade arbetssätt och kontrakt med driftkostnadsgaranti genererar stora förbättringar

Maximera effektiviteten

Med ett samarbetsinriktat arbetssätt och ett underhållskontrakt hjälpte vi en juiceproducent att förbättra effektiviteten och minska driftkostnaderna.

Läs berättelsen om samarbetsinriktade arbetssätt (pdf)

ny text

Förbättrad effektivitet

Utforska ditt tillgångsutnyttjande – även små förbättringar kan påverka effektiviteten.

Läs mer – förstå din potential

Kvinna i fabrik som håller dryckesförpackningar

Håll alltid vad du lovar

Kompletta och punktliga leveranser innebär att man undviker oväntad stilleståndstid och produktspill. Vi har över 4 000 serviceingenjörer och specialister över hela världen för att hjälpa dig att hålla dina leveranslöften. Tillsammans förbättrar vi de dagliga rutinerna och optimerar utrustningen, så att din produktion sker med färre avbrott. Vi erbjuder också support och utbildning, så att din personal har den kompetens som krävs för att producera kvalitetsprodukter.

Fabriksarbetare med surfplatta.

Öka lönsamheten

Optimera dina tillgångar, minska avfall och skydda dina investeringar – vi kan hjälpa dig att säkra en hållbar och lönsam verksamhet.

Specialist inom livsmedelsskydd och kvalitet som arbetar i ett labb

Livsmedelsskydd och kvalitet

Vi utrustar dig med den senaste tekniken inom livsmedelsskydd och kvalitet, som lösningar för aseptisk prestanda och spårbarhet.

Vill du ha mer information om våra tjänster?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​