EN PORTFÖLJ MED FRAMGÅNGSHISTORIER

VÅRA KUNDCASE BERÄTTAR VÅRA HISTORIER

Ökad lönsamhet och effektivitet med förstklassig teknik för livsmedelsskydd och kvalitet – arbetet vi gör för våra kunder ger konkreta resultat och mätbara fördelar. Resultaten talar för sig själva. Läs våra kundcase. De visar vad vi menar bättre än något annat.

Förebyggande underhåll för separatorer

Förutse felen innan de uppstår

Tack vare vår övervakning av separatorernas status som ingår som en del av vår tjänst för förebyggande underhåll, kunde ett spanskt mejeriföretag undvika 48 timmars oplanerat driftstopp.

Läs mer – Läs mer – ligg steget före med underhåll (pdf).

#DeliveryReliability

Personal arbetar

Supereffektivitet

En asiatisk livsmedels- och dryckesproducent hade redan en bra verkningsgrad för linjen, men lyckades ändå förbättra den med 5 %.

Läs mer om hur verkningsgraden för linjen förbättrades (pdf)

#DeliveryReliability

Inuti fabriken som sparade 6,5 miljoner euro.

Sparade 6,5 miljoner på nio månader

Betydande besparingar – ett av resultaten efter implementering av ett TPM-program för fullständigt produktivt underhåll.

Läs mer om hur många miljoner som sparades (pdf)

#Lönsamhet

LIVSMEDELSSÄKERHET OCH KVALITET

Livsmedelssäkerhet

Upptäck värdet med uppkopplade lösningar med Industri 4.0

Upptäck hur Industri 4.0 hjälper tillverkningsföretag att koppla upp livsmedelsindustrin och optimera verksamheten.

Läs mer - Upptäck värdet med uppkopplade lösningar med Industri 4.0

Produktivitet

Upptäck värdet i att vara uppkopplad genom att starta i liten skala

Dröm stort, börja smått – att först fokusera på att koppla upp nyckelområden kommer att bana väg för fler möjligheter.

Läs mer - Upptäck värdet med uppkopplade lösningar genom att starta smått

Produktivitet

Upptäck värdet i att vara uppkopplad och förbättra produktiviteten

Gör mer med vad du redan har - hur Industri 4.0 kan förbättra produktiviteten.

Läs mer – upptäck värdet med uppkopplade lösningar och förbättra produktiviteten

Flexibilitet

[Upptäck värdet av anslutna lösningar och öka produktionsflexibiliteten]

Upptäck hur Industri 4.0 kan hjälpa dig att leverera vad som behövs, när det behövs.

Läs mer - Upptäck värdet av uppkopplade lösningar och öka produktionsflexibiliteten

Tetra Paks kvalitets- och OSA-grafik

Förpackningsmaterial säger en hel del om kvalitet

Konsumenter bedömer kvalitet på ett par sekunder. De kommer att välja attraktiva förpackningar från en välfylld hylla.

Läs mer om våra kvalitetsåtgärder

Två barn dricker juice.

Vad är livsmedelskvalitet?

Livsmedelskvalitet kan definieras på olika sätt. Läs mer om vad det verkligen betyder för konsumenter och tillverkare.

Läs mer – så definierar vi livsmedelskvalitet

Människor skakar hand.

Hur säkerställer du livsmedelskvalitet?

Läs hur vi har hjälpt hundratals kunder runt om i världen att utveckla system för kvalitetssäkring av livsmedel.

Läs mer – så förbättrar vi livsmedelskvaliteten hos våra kunder

Illustration av en dryckesförpackning och en familj.

Vad är utmärkt kvalitet?

Hur kan du vara säker på att dina kvalitetsnivåer håller? Här kan du se några av tecknen.

Se vår infografik: How to know if you’ve achieved quality excellence

Tummen upp för Tetra Pak dryckesförpackning.

Det höga priset för låg kvalitet

Därför lönar det sig att investera i kvalitet och att vidta kvalitetsåtgärder.

Se vår infografik: The High Cost of Low Quality

Flicka med juice

FDA-efterlevnad

Våra center för automationstjänster hjälpte en fruktpuréproducent att säkerställa efterlevnad av FDA:s förordningar.

Läs artikeln om FDA-efterlevnad (pdf)

Kvalitetsarbete

Fullständig TPM-strategi

Implementeringen av ett fullständigt produktivt underhållsprogram hjälpte vår kund att minska konsumentklagomålen med 74 %.

Läs artikeln om TPM (pdf)

Kvalitetsstyrning

Förbättrad kvalitetsstyrning

Ett uppdaterat kvalitetsstyrningssystem hos vår kund ledde till att mängden produkter som inte gick att sälja på grund av dålig kvalitet minskade med 90 %.

Läs artikeln om kvalitetsstyrning (pdf)

Smörjmedel

Livsmedelsklassade smörjmedel

När ett sydamerikanskt mejeri gick över till livsmedelsklassade smörjmedel fick man en betydligt lägre förbrukning av hydraulolja.

Läs artikeln om smörjmedel (pdf)

Juiceutbildning

Operatörs- och kvalitetsutbildning

Operatörsutbildning resulterade i ökade produktionsvolymer och förbättrade kvalitetsrutiner för en juiceproducent.

Läs artikeln om operatörsutbildning (pdf)

Tetra Paks service- och kvalitetsgrafik

Anpassade lösningar för kvalitetsmätning

Ett väl utformat och implementerat kvalitetssystem ökar effektiviteten och sänker kostnaderna.

Läs mer – tecken på utmärkt kvalitet

TPM för minskade CIP-kostnader

Minska CIP-kostnaderna

Genom att kombinera TPM (Total Productive Maintenance) och digital analys, kunde en tillverkare av buteljerat vatten minska CIP-kostnaderna (Cleaning-in-Place) med 30 procent.

Läs historien om TPM och digital analys (pdf)

LEVERANSSÄKERHET

Möte

Förutse fel för att öka produktiviteten

Upptäck hur vår spanska kund lyckades undvika 50 timmars driftstopp.

Läs hela kundcaset (pdf)

Människor som jobbar i en fabrik.

Minskad variabilitet med 84 %

Tetra Pak® Plant Care med ett avtal om prestandagaranti hjälpte kunden förbättra utrustningsstabiliteten och minska variabiliteten med 84 %.

Läs artikeln om utrustningsprestanda (pdf)

Fabriksarbetare utför underhåll.

Från bra till utmärkt

Med en förbättring av verkningsgraden för linjen på 5 % kunde en asiatisk producent klara av både nya och befintliga kontraktspaketeringsbeställningar.

Läs artikeln om förbättrad verkningsgrad för linjen (pdf)

Personal arbetar

Skräddarsydd underhållsplan

En skräddarsydd årlig underhållsplan resulterade i en verkningsgrad för linjen på över 96 %.

Läs artikeln om underhållsplaner (pdf)

Arbete på en display

Lägga en stabil grund

Vårt erbjudande om skräddarsydd installation och idrifttagning hjälpte en juiceproducent att lägga en stabil grund för kontinuerlig prestanda hos utrustningen.

Läs artikeln om mineralvatten (pdf)

Fabriksarbetare som arbetar med utrustning

Minskad driftstoppstid med förebyggande underhåll

Ett sydamerikanskt mejeri minskade driftstoppstiden med över 140 timmar tack vare förebyggande underhåll med Condition Monitoring-aktiverade linjer.

Läs artikeln om förebyggande underhåll (pdf)

Samarbetsinriktade arbetssätt och kontrakt med driftkostnadsgaranti genererar stora förbättringar

Maximera effektiviteten

Med ett samarbetsinriktat arbetssätt och ett underhållskontrakt hjälpte vi en juiceproducent att förbättra effektiviteten och minska driftkostnaderna.

Läs berättelsen om samarbetsinriktade arbetssätt (pdf)

Juiceinstallation

Uppstart av en juiceverksamhet

Vårt erbjudande om skräddarsydd idrifttagning hjälpte en asiatisk juiceproducent med installation, personalutbildning med mera.

Läs artikeln om uppstarten av en juiceverksamhet (pdf)

Mejeriinstallation

Investering i en ny förpackningslinje från Tetra Pak

När en mejeriproducent investerade i en ny förpackningslinje ingick underhållsutbildning och prestandaanalyser i vårt idrifttagningserbjudande.

Läs artikeln om investeringen i en förpackningslinje (pdf)

Energiförbrukning för mejeri

Energibesparingar med HD EnergyIQ

Genom att uppgradera till HD EnergyIQ kunde en mejeriproducent minska energiförbrukningen – och samtidigt öka drifttiden.

Läs artikeln om HD EnergyIQ (pdf)

Styrsystem för drycker

Byte av styrsystem

En dryckesproducent bytte ut sin gamla automationsutrustning mot en modern lösning. Den totala driftstoppstiden? Mindre än fyra timmar.

Läs artikeln om styrsystem (pdf)

Mejeriproducent

Optimera en Cleaning In Place-station

En kinesisk mejeriproducent optimerade användningen av vatten med hjälp av Cleaning In Place-rapporter från Tetra PlantMaster Production Integrator.

Läs artikeln om CIP-stationsoptimering (pdf)

Säkerställa spårbarhet

Säkerställa spårbarhet

Genom att använda Tetra Paks automationstjänster och programvara möjliggjorde vi full spårbarhet genom hela anläggningen hos en mejeriproducent.

Läs artikeln om spårbarhet (pdf)

Underhåll som ökar effektiviteten

Ökad effektivitet på fabriken

Tetra Paks tekniker var på plats och hjälpte till att förbättra effektiviteten på en fabrik från 75 % till över 90 %.

Läs artikeln om effektivitet på fabriken (pdf)

Minskade kostnader

Minskade underhållskostnader

Med hjälp av en skräddarsydd lösning kunde en europeisk mejeriproducent minska underhållskostnaderna med 45 %.

Läs artikeln om underhållskostnader (pdf)

Glass

Expressleverans

När en viktig belastningsgivare gick sönder i en glassproducents fabrik kunde man återställa produktionen efter 12 timmar tack vare en expressorder.

Läs artikeln om expressleverans (pdf)

Mejeriprodukter

Att använda underhållsenheter

En mejeriproducent i Asien minskade fyllningsmaskinens driftstoppstid från 24,5 till 5,5 timmar med hjälp av underhållsenheter.

Läs artikeln om underhållsenheter (pdf)

Verkningsgrad

Tetra Pak® Plant Care med prestandagaranti

Förbättrad verkningsgrad för linjen med 3 % – ett av resultaten från en skräddarsydd underhållslösning.

Läs artikeln om prestandagaranti (pdf)

LÖNSAMHET

Asiatiska kunder

Öka produktionen med 24 procent med TPM

Total Productive Maintenance hjälpte en asiatisk mejeriproducent att öka produktiviteten – trots att de använde utrustning som inte kom från Tetra Pak.

Hur produktionen ökades med 24 procent – läs berättelsen (pdf)

Lösningar

Tetra Pak® Plant Care med förutsägbar underhållskostnad

Med hjälp av en skräddarsydd underhållslösning kunde en europeisk mejeriproducent sänka underhållskostnaderna med 45 % – och minska förbrukningen av reservdelar med 8 %.

Läs artikeln om förutsägbara underhållskostnader (pdf)

Minskade driftskostnader

Tetra Pak® Plant Care med driftkostnadsgaranti

En lösning för utrustningsprestanda hjälpte en asiatisk mejeriproducent att minska driftskostnaderna med 20 %.

Läs artikeln om driftkostnadsgaranti (pdf)

Personalutbildning

Operatörscertifiering

Genom att certifiera operatörerna i användning av utrustningen lyckades en asiatisk mejeri- och juiceproducent öka produktiviten med 30 %.

Läs artikeln om certifierade operatörer (pdf)

Experter

Användning av smältbindemedel

Genom att använda smältbindemedel från Tetra Pak® för att fästa korkar och sugrör lyckades en juice- och mejeriproducent minska underhållskostnaderna med 49 %.

Läs artikeln om smältbindemedel (pdf)

Underhåll

Implementering av TPM hos en tomatpuréproducent

Genom att implementera ett fullständigt produktivt underhåll hjälpte vi en tomatpuréproducent öka utnyttjandet av produktionstiden med 10 %.

Läs artikeln om TPM (pdf)

Produktionssvinn

Minimera produktionssvinnet

En glassproducent lyckades förbättra resultatet och minska produktionssvinnet med hjälp av operatörsutbildningar.

Läs artikeln om minskat svinn (pdf)

Minskade vattenkostnader

Minskad vattenförbrukning med Filtering Station

Genom att installera Tetra Pak® Water Filtering Station hjälpte vi en mejeriproducent att minska vattenförbrukningen i fyllningsmaskinen med 95 %.

Läs artikeln om filtreringsstationer (pdf)

Parts Control

Implementering av Parts Control

En europeisk juiceproducent implementerade en Parts Control-lösning och minskade kapitalet som var bundet i aktier med 90 %.

Läs artikeln om Parts Control (pdf)

Energi- och kostnadsbesparingar

Energi- och kostnadsbesparingar

Genom att byta ut de installerade pumparna mot pumpar i rätt storlek lyckades vi sänka kundens driftskostnader för pumparna med 40 %.

Läs artikeln om energibesparingar (pdf)

Minskad vattenförbrukning

Minskad vattenförbrukning

Genom att installera nya ventiler gjorde en asiatisk mejeriproducent stora besparingar på förbrukningen av vatten och rengöringsmedel.

Läs artikeln om minskad vattenförbrukning (pdf)

Metalltillverkare

TPM hjälper till att spara 1,8 miljoner euro på 24 månader

En tvådelad lösning hjälpte en europeisk metalltillverkare att förbättra drifttiden, uppnå besparingar på kort sikt och implementera en hållbar företagskultur.

Läs caset Metalltillverkare sparar 1,8 miljoner euro (pdf).

Vill du ha mer information om våra tjänster?