MAXIMERAR PRESTANDAN GENOM LIVSCYKELN

Tetra Pak® Plant Care

Tetra Pak® Plant Care bygger på förutsägbarhet, riskdelning och långsiktigt samarbete genom anpassade serviceavtal. Genom utbudet av underhållstjänster och andra tjänster kan vi förbättra din produktionsprestanda och anläggningens tillgänglighet. Ju mer ansvar vi får ta, desto mer kan vi uppnå.

Tetra Pak Plant Care med förutsägbar underhållskostnad

Vad är det?

 • Långsiktigt serviceavtal (1–3 år)

Viktiga inslag

 • Underhållshantering
 • Säker leverans av reservdelar
 • Ytterligare tjänster utifrån kundens behov
Tetra Evero Aseptic-flaskor med mjölk

Tetra Pak anläggningsvård

Med prestandagaranti


Vad är det?

 • Långsiktigt serviceavtal (1–3 år)
 • Prestandagaranti om överenskomna nyckeltal

Viktiga inslag

 • Underhållshantering
 • Säker leverans av reservdelar
 • Ytterligare tjänster utifrån kundens behov
Människor som lyssnar på en utbildare vid Tetra Paks center för teknisk utbildning

Tetra Pak anläggningsvård

Med driftkostnadsgaranti


Vad är det?

 • Långsiktigt serviceavtal (1–3 år)
 • Driftkostnadsgaranti

Viktiga inslag

 • Underhållshantering
 • Säker leverans av reservdelar
 • Implementering av kontinuerligt förbättringsprogram
 • Ytterligare tjänster utifrån kundens behov
Hand med penna och checklista

Vårt resultat talar för sig självt …

Tetra Pak Plant Care med prestandagaranti

En juiceproducent i Nordamerika bad oss om hjälp med att uppnå större produktionskapacitet, förbättra utrustningens prestanda och sänka driftkostnaderna. Genom att erbjuda en skräddarsydd servicelösning som omfattade planering och genomförande av underhåll, hantering av reservdelar, kompetensutveckling och prestandahantering, lyckades vi tillsammans med kunden att minska deras avfall med cirka 50 %. Genom samarbetet lyckades vi också öka den genomsnittliga verkningsgraden för linjen med 3 procent.

Läs hela kundexemplet Our customised service solution helped a North American juice producer reduce waste and improve efficiency (Vår anpassade servicelösning hjälpte en nordamerikansk juiceproducent att minska spillet och förbättra effektiviteten) (pdf)

Vill du ha mer information om Tetra Pak® Plant Care?