Kompetensutveckling som ger ditt företag en skjuts

Training Services 

Vi stöder ditt arbete med att öka medarbetarnas engagemang och förbättra driftsresultatet, så att verksamheten växer på ett hållbart sätt. Med hängivna instruktörer och fältexperter kan våra Training Services ge din personal de kunskaper och den vägledning de behöver för att göra sitt allra bästa.

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS
Grupp människor i kontorsmiljö

Fördelar

  • Öka personalens kompetens, säkerhet och motivation * Skydda produktkvalitet * Säkerställ livsmedelssäkerhet * Optimera driftskostnaden * Förbättra tillförlitlighet och produktionseffektivitet * Uppnå och bibehåll resultatmål

Training Services i korthet

Optimal driftsprestanda hänger på att du har rätt kompetens i hela anläggningen. Training Services är nyckeln till att frigöra personalens fulla potential. * Få en snabb översikt över Training Services

 En grupp människor som diskuterar över en utrustningsdel

Vårt erbjudande

Genom vårt omfattande globala utbildningserbjudande utformar och levererar vi riktad utbildning som anpassas till dina behov, på din anläggning eller vid ett av våra träningscentra världen över. * Läs vår katalog med utbildningstjänster med fullständig kurslista

Instruktör och personal i konferensrum

Program för kompetensutveckling

Från operatörer till chefer: alla bidrar till prestanda och kvalitet i produktionen. Våra program för kompetensutveckling är anpassade för att coacha och utveckla all personal och se till att du har rätt kompetens i hela anläggningen.

 Instruktör och personal i konferensrum

Bedömning

Genom att utvärdera operatörernas kompetens och kunskaper kan vi identifiera vad de bör fokusera på med sin kompetensutveckling för att förbättra produktionsprestandan. Baserat på det ger vi dig ett anpassat utbildningsförslag.

Instruktör och personal i konferensrum

Driftsutbildning

Våra kurser för driftsutbildning ger medarbetarna de färdigheter som krävs för att använda utrustning på ett säkert och effektivt sätt. Utbildningen omfattar en blandning av teoretiska och praktiska lektioner med fokus på ett praktiskt synsätt på lärande. Vi erbjuder även operatörscertifiering som verifierar att dina operatörer har rätt kunskap för att använda specifika maskiner.

Grupp människor i fabriksmiljö

Underhållsutbildning

Våra kurser för underhållsutbildning ger medarbetarna de färdigheter som krävs för att underhålla utrustning på ett säkert och effektivt sätt. Den här utbildningen ger personalen teoretiska och praktiska kunskaper om utrustningens olika delar och funktioner för att optimera prestandan och utrustningens livslängd.

Närbild på en man i fabriksmiljö

Automationsutbildning

Våra kurser inom automationsutbildning ger dina medarbetare de färdigheter som de behöver för att förstå grunderna inom automatisering samt hur man ska driva och underhålla olika Tetra Pak automationssystem, t.ex. Packaging Line Monitoring System och Tetra Pak® PlantMaster.

Hand som lyfter en juiceförpackning från hyllan

Utbildning för livsmedelsteknik

Utbildning för livsmedelsteknik ger din personal de kunskaper de behöver för att bättre förstå vad som händer med produkter när de bearbetas i vår utrustning. Den förståelsen hjälper personalen att förbättra både prestanda och kvalitet i produktionen.

Kvinna i labb som tittar in i kameran

Utbildning om livsmedelssäkerhet och kvalitet

Våra utbildningskurser för livsmedelssäkerhet och kvalitetssäkring bygger upp och bibehåller personalens kunskaper för att på ett konsekvent säkerställa den önskade produktkvaliteten. Det hjälper dig att uppnå trygga kvalitetsnivåer och minska de kostnader som orsakas av avvikelser.

Kvinna och man i fabriksmiljö som tittar in i kameran

Utbildning som skräddarsys efter dina behov

För att kunna tillhandahålla optimal utbildning för din personal gör vi först en bedömning för att förstå medarbetarnas kunskapsbrister. I nästa steg utformar vi en kompetensutvecklingsplan. Vi levererar sedan utbildningen på din anläggning eller vid ett av våra träningscentra och säkerställer kunskapsöverföring genom utvärderingar.

En person som visar en annan person en kartong i fabriksmiljö

Våra program för kompetensutveckling

Utvärdera – Utbilda – Certifiera: Bedömningar: observation, skriftligt test, intervju Utbilda: teori, praktik, frågeformulär, utvärderingar Certifiering: skriftligt test, observation Mikroinlärning (ansluten arbetsstyrka): Få tillgång till vårt omfattande bibliotek för mikroinlärning med videogenomgångar och standardprocedurer överallt. Det möjliggör kompetensutveckling i ett blandat inlärningsformat.

En kund minskade sina osterilitetsfall med 55 %

Hur ett livsmedels- och dryckesföretag minskade sina osterilitetsfall med 55 %

En av kundens anläggningar hade ett stort antal osterilitetsfall på grund av bristande kunskap bland operatörerna. Genom att kombinera utvärdering och utbildning med parallella initiativ kunde kunden minska osterilitetsfallen i anläggningen med 55 %. * Läs hela kundcaset

Vill du ha mer information om Training Services?